Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: NATO

#recyklujemeclanky: Sníte o stáži nebo kariéře v mezinárodní organizaci, jakou je NATO? Mladiinfo vás provede procesem od podání přihlášky až po přípravu na pohovor.

Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: NATO

Připravili jsme pro vás dalšího průvodce kariérou v mezinárodních organizacích – tentokrát se budeme bavit o NATO v tomto článku s názvem Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: NATO.

Jako u dalších mezinárodních organizací je spousta kariérních příležitostí i v Severoatlantické alianci. NATO je však tvrdý oříšek. Pokud hledáte informace o zaměstnání, nenarazíte na nic moc jiného, než jsou oficiální zdroje.

Zatímco internet (a i Mladiinfo) je plný informací o zaměstnání v OSN a každý z nás zná pravděpodobně někoho, kdo je nebo byl zaměstnaný v EU, NATO se drží trochu jiné politiky. Inu, koneckonců je to polovojenská organizace.

Stáže v NATO

Pokud jste studenti nebo absolventi, nejjednodušší cesta, jak se dostat do NATO, je ucházet se o jednu ze stáží.

Nabízí se jich řada:

Stáže v NATO mají jednu nevýhodu. Většinou musíte být studenti  nebo mít maximálně rok po dokončení studií a zároveň být mladší 30 let, což je situace diametrálně odlišná od Evropské unie, kde není výjimkou, že s vámi dělají stáž lidé dosti nad 30 let. 

V zásadě platí, že stáž můžete absolvovat buď v HQ v Bruselu, nebo u jedné z NATO agentur. Každá stáž má jinou délku. Dobrá zpráva je, že jsou povětšinou alespoň trochu placené (i když vyžít třeba v Bruselu s 800 EUR vyžaduje značné soustředění).

Špatná zpráva je, že je v některých případech vyžadována navrch francouzština, kterýžto jazyk je v našich končinách stále na chvostu oblíbenosti oproti němčině, ruštině nebo i španělštině. Obecně se dá říci, že společným požadavkem je věk 21-30 let, diplom s  nezaschnutým inkoustem a perfektní znalost jednoho z oficiálních jazyků NATO – angličtiny nebo francouzštiny.

Internship Programme. Zdroj: nato.int

Stáž v NATO Headquaters

Nejklasičtější z NATO stáží je asi ta v bruselském ústředí. Přihlásit se na ní mohou studenti/absolventi různých oborů od mezinárodních vztahů přes finance až po aeronauty.

NATO nabízí dva druhy stážeNATO funded a GRANT funded.

Jak je z názvu patrné, tak první stáž NATO funded sponzoruje NATO, tj. dostáváte zde stipendium 800€ a můžete hlásit jednou ročně s uzávěrkou na jaře s nástupem začátkem stáže v březnu a září.

Zatímco druhá – GRANT funded- je neplacená, či přesněji sponzorována někým jiným – např. vaší školou. O stáž můžete požádat i během roku. Po poslání přihlášky ke stáži v NATO HQ v Bruselu vás čeká klasický proces – vyplnit přihlášku a čekat, zda mezi dalšími 3 500 uchazeči budete předvybraní.

Více informací o stáži najdete v brožurce, kterou NATO pro stážisty vydala.

Stáž v NSPA (Nato Support and Procurement Agency)

NATO NSPA nemá systematický program pro stážisty, nicméně přes rok si vybírá stážisty k určitým projektům. K dnešku nemá dle informací vypsaná místa, ale více informací najdete na druhé stránce v brožurce, která je určena případným stážistům.

NATO Defence College

Dále jsou vypisována 4 místa pro studenty nebo čerstvé absolventy na pětiměsíční stáž v NATO Defence College v Itálii. Stáž, na kterou je třeba znát jak angličtinu, tak francouzštinu, je honorovaná 800€.

Úkolem stážisty jsou klasické úkoly od zápisu jednání po připravování podkladů pro své nadřízené.

Koná se  v jedné  z divizí této vzdělávací instituce:

NATO Defence College. Zdroj: nato.int

SHAPE

I v SHAPE, tedy Supreme HQ Alliance Powers Europe, se každoročně vystřídá 30 stážistů. Několik měsíců tak můžete strávit v belgickém Monsu. Ppřihlašování? Podívejte se sami na stránky SHAPE.

NCI Agency

Co znamená akronym NCI Agency? V překladu se o Komunikační a informační agenturu, neboli NATO Communications and Information Agency. Stáž v rozmezí 3-10 měsíců můžete strávit v Hágu, Bruselu, nebo Monsu. Nepřekvapí vás znalost angličtiny, požadovaný věk, ale ani 800€ měsíčně.

Práce na plný úvazek

Pokud jste už po škole déle než rok, nebo hledáte něco stabilnějšího, bude vás asi zajímat možnost zaměstnání na plný úvazek. Než se o práci začnete ucházet, nejdřív si ujasněte, do jaké agentury nebo body chcete jít pracovat.

Přestože má NATO svůj náborový portál, má přes dvacet organizačních částí (tedy agentur a bodies) a pro některé z nich platí odlišný postup podávání žádosti o práci (elektronicky/emailem). Výchozí by tedy měl být hlavní náborový portál NATO Taleo, kde se zobrazují některé z nabídek.

Kvůli zmíněné specifičnosti agentur a bodies ale doporučujeme sledovat pro úplný přehled i další nabídky vyvěšené na jednotlivých stránkách, kam se dostanete přes tento seznam. Většinou to tedy funguje tak, že se přihlašujete na konkrétní místo. Ano, můžete vyplnit svůj profil, ale ve finále se bude se přihlížet jen v těm přihláškám, které jsou k inzerovaným pozicím.

Kategorie zaměstanců

Co zůstává pro všechny součásti NATO stejné, mluvíme -li o civilních pozicích, jsou kategorie zaměstnanců (grades) a typy smluv, tj. zda se můžete nechat zaměstnat jako dočasný zaměstnance (interim), nebo řádně na plný úvazek. Pokud jste čerstvě po škole, zajímat vás bude i pozice dočasného zaměstnance (interim), ty jsou však časově omezené.

NATO. Zdroj: nato.int

Pracovat můžete i přímo v jedné z  agentur:

 • NATO Communications and Information Agency,
 • NATO Support and Procurement Agency,
 • NATO Science and Technology Organization,
 • NATO Standardization Office,
 • nebo i v dalších bodies.

Kategorie zaměstnání

Jak vypadá přijímací procedura?

Většinou jsou předvybraní kandidáti jsou pozváni na zkoušky z jazyka a půlhodinový test odborné způsobilosti z balíku Microsoft Office, kde čelí sérii úkolů. Tyto zkoušky, které se konají v ústředí NATO, zaberou zhruba půl dne a jejich součástí je i hodinový pohovor před panelem.

Pokud neuspějete, ale vykážete výborné výsledky, nezoufejte, vaše jméno se může dostat na rezervní seznam, který je přednostně zkoumán při vypsání nového pracovního místa. Součástí přijímací procedury může být Assessment Centre, jazykový test, písemný test v délce 1-3 hodiny pro posouzení formulační schopnosti kandidátů a technické nebo odborné znalosti předmětu. Posléze následuje pro úspěšné kandidáty pohovor za přítomnosti pětičlenné komise.

NATO. Zdroj: wikimedia.org

Zaměstnaní můžete být jako:

 • vyslanci svého domovského státu jako pracovník státní správy/odborník,
 • dočasní zaměstanci (interim),
 • stálí zaměstnanci.

Vyslaní odborníci

K práci v NATO se můžete dostat i například jako zástupci reprezentující zájmy České republiky u Stálého zastoupení NATO nebo jako zaměstnanci některého z českých ministerstev. Tyto místa jsou ale většinou pro zkušenější zaměstnance státní správy. Nicméně stále platí, že pokud máte zájem pracovat v mezinárodní organizaci, je dobré vyplnit svůj profil na NKM.

Dočasní zaměstnanci

Mezinárodní tým NATO stále rozšiřuje databázi potenciálních kandidátů, kteří mohou být najímáni na krátkodobé úkoly jako dočasní zaměstnanci v hlavním sídle NATO v Bruselu.

Uchazeči musí být státními příslušníky některého členského státu NATO, s dovedností v příslušném oboru a znalostí angličtiny nebo francouzštiny. Dočasné úkoly mohou být v rozmezí několika hodin týdně či v určitých měsíčních obdobích dle potřeby.

Pokud se chcete stát dočasným zaměstnancem NATO, nezbývá vám, než vyplnit tento dotazník a poslat ho na interimstaff@hq.nato.int a čekat, zda budete kontaktováni, pokud se nějaké místo uvolní. Oficiální stránky NATO bohužel neposkytují další informace o kvalifikaci nebo požadavcích na interim kandidáty.

Stálí zaměstnanci

Vše, co víme o stálých zaměstnancích, se dočteme v krátkém textu na náborovém portále. Tedy, že kategorie zaměstnanců se dělí A, B,C a L.

Léta zkušenosti, což je jednotka, která zajímá hlavně absolventy, lze jen dovodit. Ke každé kategorii je přiřazeno vzestupné číslo (např A.1). Zatímco v EU, o které jsme psali v minulém článku, kde jsou vyhlašovány nábory pro skupiny určité skupiny pracovníků, např. AD5/AD6 (tedy tzv. administrátory nejnižší kategorie s minimální zkušeností), NATO vyhlašuje vždy výběrové řízení na určité místo, které má specifické požadavky na vzdělání, ale i léta zkušenosti.

Obecně ale platí, že číslování kategorií vzrůstá spolu s povinnostmi a logicky dostupnější jsou pro absolventy kategorie A – při důkladnějším zkoumání inzerátů zjistíte, že např. pro kategorii A.2 jsou požadovány zhruba dva roky zkušenosti.

Kategorie zaměstnanců v NATO jsou následující:

 • Category A – manažerské pozice
 • Category L – lingvistické pozice
 • Category B – administrativní pozice a IT, asistenti
 • Category C – manuální a techničtí pracovníci, hasiči a hlídači

Kategorie A: manažerské pozice

Kategorie A je rozdělena do sedmi tříd od A.1 po A.7 podle vzrůstající důležitosti pozice od juniorského administrativního asistenta zástupce náměstka generálního tajemníka. Kategorie A vyžaduje kromě vysokoškolského vzdělání několika let relevantní odborné zkušenosti pro konkrétní pracovní místo a znalosti jednoho ze dvou oficiálních jazyků NATO (FR, AJ).

Kategorie L: Lingvistické pozice

Kategorie L je rozdělena do pěti tříd od L.1 po L.5. Jedná se o vedoucí sekce, korektory, tlumočníky, překladatele a juniorské tlumočníky, ale pro valnou většinu Čechů je nedostupná, jelikož překladatelé musí uvést francouzštinu nebo angličtinu jako svůj mateřský jazyk.

Kategorie B: Administrativní místa

Kategorie B jsou úředníci, vysocí úředníci, pracovníci IT. Je v šesti stupních kvalifikace, znovu od B.1 po B.6. Podobně jako u asistentů v Evropské unii, i tady stačí jen středoškolské vzdělání a odborná praxe několik let v podobné funkci. A samozřejmě perfektní znalost jednoho z oficiálních jazyků a pracovní znalost toho druhého.

Zvláštní podkategorií kategorie B jsou asistenti. Ti jsou v kategoriích od B.3 do B.5. Tato místa zahrnují širokou škálu administrativních a podpůrných organizačních povinností a kandidáti jsou předem zvoleni na základě informací poskytnutých v jejich formuláři. Obecný popis práce, která se očekává od asistentů, najdete pod tímto odkazem.

Kategorie C

Kategorie C se vysokoškolských absolventů moc týkat nebude. Povětšinou se jedná o techniky, instalatéry, elektrikáře, řidiče, hasiče a bezpečnostní služby C je rozdělen do šesti stupňů určených od C.6 po C.1.

NATO. Zdroj: cdn.history.com

Zaměstnání v ostatních agenturách NATO

Kromě velitelství v Bruselu nabízí NATO  zaměstnání i u jedné ze svých agentur:

 • NATO Communications and Information Agency
 • NATO Support and Procurement Agency
 • NATO Science and Technology Organization
 • NATO Standardization Office

NATO Communications and Information Agency

Kromě zaměstnání v NATO se můžete dostat do některé z jejich agentur, například do Informační agentury NATO. Chcete-li se ucházet o práci v NCI, je třeba zabrousit na jejich webové stránky a použít jejich online systém.

Systém náběru funguje podobně jako v hlavní vlajkové organizaci – i zde se setkáte s A, B, C, L kategoriemi zaměstnanců. Taktéž je třeba vyplnit profil na určitou pozici a absolvovat sadu testů až po osobní posouzení.

NATO Support and Procurement Agency

Pokud stojíte o práci v NATO Support a Procurement Agency, tak si připravte o něco silnější nervy. Aby byla vaše žádost akceptována, tak totiž musíte vyplnit hned dvojici dokumentů, a to NPSA Application Form a zároveň Post Requirements Form, který se vztahuje ke konkrétnímu místu.

Zaměstnáni můžete být pod dvěma statusy, a to buď na tzv. volné noze (freelancer), což jsou jedinci přicházející ze soukromé sféry nebo ti, kteří ukončili aktivní civilní nebo vojenskou službu, nebo tzv. seconded, což jsou národní experti, odborníci uvolnění ze státní správy či armády k plnění úkolů na časově omezenou dobu.

NATO Science and Technology Organization

NATO Science and Technology Organization, neboli NATO STO, se nachází v Neuilly-sur-Seine, na západním předměstí Paříže. Žádosti o práci by měly být podány vyplněním formuláře ve Wordu a jeho zasláním na poštovní adresu či elektronicky v PDF na adresu: hr@cso.nato.int.

Tipy na pohovor

 • Projděte si dokumenty o úkolu NATO agentury nebo body a formulujte si, jak vidíte své případné konání.
 • Přečtěte si pořádně oznámení o volném pracovním místě a zvažte, jak obhájíte svůj přínos na základě již dosažených zkušeností.
 • Předvídejte otázky, které mohou přijít při pohovoru a připravte si odpovědi předem.
 • Během pohovoru se obracejte na členy pohovorové komise jejich jménem.
 • Nekomplikujte své odpovědi a vyhněte se zabíháním do podrobností, ve kterých si nejste jisti.
 • Dbejte na sebevědomé, upřímné vystupování a neverbální komunikaci, základem je pevný stisk ruky, oční kontakt a řeč těla.

Další články v sekci kariéra v mezinárodních organizacích:

Články jsou dostupné v kategorii Život a práce v zahraničí!

Nějaké otázky? Připomínky? Doplnění?

Pište Kristýně na kristyna@mladiinfo.cz

Článek Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: NATO původně sepsala: Kristýna Wagnerová 

Dne: 11.01.2017

Poslední aktualizace: 19.11.2019

#recyklujemeclanky

Zdroj: Oficiální stránky NATO