Změň to s Change-it!

Nikdy není pozdě změnit něco, co nás štve. Důkaz? Mladí a energičtí lidé ze sdružení Change it!. Přečtěte si rozhovor s Tomášem Botlíkem a zjistěte, (nejen) na jaké projekty se můžete přihlásit!

Popovídali jsme si s předsedou sdružení Tomášem. Zajímalo nás, jak se taková skupina mladých utvoří a jak se to semele, že dokáží celkem velké věci. Také se dočtete o projektech, na které se můžete přihlásit!

Tomáši, pověz nám, jak vzniklo vaše sdružení?

Naše sdružení vzniklo z iniciativy několika mladých lidí, kterým nebylo lhostejné, co se kolem nich děje. A hlavně jsme chtěli dělat něco pro své vrstevníky a nabídnout jim možnost získat zkušenosti, které jsme získali dříve i my. Cílem našeho sdružení je neformální vzdělávání mladých lidí, rozvoj dovedností a schopností dětí a mládeže, jejich zapojení do národních i mezinárodních aktivit. Osvědčilo se nám, že když mladí vzdělávají své vrstevníky, tak je to mnohem účinnější, proto jsme na začátku používali název „Mladí pro mladé“.

unnamed

Zabýváte se různými projekty doma i v zahraničí, můžeš nám je představit?

Mezi náš největší počin patří projekt Nenech sebou zametat! (www.nenechsebouzametat.cz). Cílem tohoto projektu je peer learningové neformální vzdělávání mladých lidí v oblasti bezpečnosti na sociálních sítích, kyberšikany, šikany a Úmluvy o právech dítěte. V rámci projektu se nám povedlo vytvořit základnu lektorů, kteří realizují workshopy o těchto tématech pro své vrstevníky. Těchto workshopů se k červnu 2015 účastnilo kolem 4 000 mladých lidí. Zrealizovali jsme také besedy s politiky a odborníky na tuto problematiku (zástupci Policie ČR, Facebooku, MŠMT apod.), kterých se zúčastnilo přes 300 mladých lidí. V poslední fázi projektu se nám podařilo navázat spolupráci s MŠMT (i přímo s bývalým ministrem školství Marcelem Chládkem) a také rozšířit projekt do Polska.

V současné době jsme také zahájili projekt Batohy po Praze (http://batohy.change-it.cz/), v rámci tohoto projektu jsme se rozhodli mimopražským školám za velmi zvýhodněných podmínek nabídnout zábavně vzdělávací pobyt pro třídy, aby se žáci naučili nové věci, poznali Prahu a učitelé s tím neměli téméř žádné starosti.

Uf, toho je tedy více než dost. A co vás dovedlo k  uspořádání mezinárodních projektů?

Pro mezinárodní projekty jsme se rozhodli především proto, že chceme mladým lidem umožnit procvičit si angličtinu, poznat jinou kulturu apod. A hlavně spousta mladých lidí, kteří nasbírají zkušenosti na mezinárodní úrovni, chce tyto zkušenosti předávat dále svým vrstevníkům. A co obnáší vyjet s naší organizací na mezinárodní projekt? Stačí se přihlásit na našich webových stránkách na aktuální projekt, následně pečlivě vybíráme účastníky, abychom dali možnost vyjet co nejvíce mladým lidem, a aby pro ně projekt byl i přínosný. Zároveň následně chceme od účastníků zpětnou vazbu na projekt a snažíme se se všemi zůstat v kontaktu a pomoci jim využít jejich zkušenosti v jejich běžném životě.

unnamed2

 

 

 

 

 

 

Kdyby jsi měl dát radu ostatním mladým, co by chtěli také něco změnit ve svém okolí, co by jsi jim řekl?

Asi základem je nebýt lhostejný k tomu, co se kolem nás děje, nebýt líný a nenechat se odradit některými vrstevníky, kteří na vás pohlíží, že jste zvláštní a jiní, protože děláte něco navíc ve svém volném čase pro ostatní a ještě zadarmo nebo do toho dokonce něco investujete. I nám ve sdružení se vyplatilo nevzdávat se.

Osobně musím říct, že díky tomu, co dělám, jsem se naučil mnohem více věcí než ve škole. A především jsem se naučil věci, které jsem mohl využít ve škole, ale i  ve svém soukromém životě. Díky tomu, co dělám, jsem ztratil i mnoho předsudků a bariér, které mě asi dříve omezovaly. Abych byl konkrétní, poznal jsem řadu skvělých lidí, odborníků, zlepšil si své komunikační dovednosti nejen v češtině a poznal velký kus Evropy.

A to za to stojí! Momentálně se se sdružením Change it! můžete přihlásit na následující projekty:

Chcete vědět o sdružení a jejich projektech více? Podívejte se na jejich webovky!

 

logo

Zdroj: Tomáš Botlík, www.change-it.cz