Propoj diplomovou práci s praxí

Ještě nemáte vybrané témata pro svojí diplomovou práci? Jste studenty ekonomie, anebo technických oborů? Zajímáte se o problematiku energetiky a rádi by jste Vaší diplomovou práci propojili s praxí?

Institut energetické ekonomie

Institut energetické ekonomie spolu s partnerem, společností EY Česká republika, nabízí jedinečnou příležitost vedení diplomových prací, s termínem obhajoby v akademickém roce 2014/2015.

Nabízená témata diplomových prací:

 1. Porovnání regulatorního prostředí energetického využití odpadu v ČR a v jiných zemích EU
 • Popis možností zpracování odpadu
 • Popis výhod energetického užití odpadu
 • Popis regulatorního a legislativního prostředí energetického využití odpadu v Německu, Rakousku a Polsku
 • Porovnání vybraných zemí s ČR
 • Návrh kroků pro ČR, aby bylo výhodné energeticky využívat odpad
 1. Možnosti využití dotačních programů pro zvýšení energetické účinnosti podniku v ČR
 • Mapování všech možností dotačního financování
 • Jednorázové dotace / finanční nástroje
 • Porovnání zdrojů financování z hlediska podmínek přidělení a způsobu využití dotací
 • Časové porovnání okamžiku příjmu dotace a její vyhodnocení
 • Doporučení nejlepšího způsobu financování energetických úspor

Vaše diplomová práce bude vedená přímo členy energetického oddělení společnosti EY Česká republika. Výběr uchazečů je proto koncipován tak, aby mohl student po dokončení studia zůstat pracovat v dané společnosti. Můžete proto očekávat malé „výběrové řízení“.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat Zuzanu Mjartanovou z Institutu energetické ekonomie na mjartanova@institutee.cz. Více informací naleznete na stránkách Institutu energetické ekonomie.

Zdroj: http://www.institutee.cz/cs/3000-ey-diplomova-prace-provazana-s-praxi