Získání praxe v rámci projektu CESTA PRO MLADÉ

Chcete získat praktické zkušenosti a cenné rady ve svém oboru ještě před nástupem do prvního zaměstnání? CESTA PRO MLADÉ vám právě tohle nabízí.

Ambiciózní projekt CESTA PRO MLADÉ pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání a Ministerstva práce a sociálních věcí se snaží propojovat firmy a studenty a nabízí studentům možnost získat pracovní zkušenosti v reálném prostředí společnosti a uplatnit se tak lépe na trhu práce. Během pracovní stáže si studenti navíc vylepší své měkké kompetence a v neposlední řadě získají odbornou konzultaci svého CV. Projekt běží od roku 2016 až do roku 2020.

Cesta pro mladé. Zdroj: facebook.com/cestapromlade

Jak to funguje?

Ve spolupráci s firmami z různých oborů organizuje CESTA PRO MLADÉ bezplatné vzdělávací kurzy, jejichž nejdůležitější částí je praxe u dané firmy. Student si může vybrat ze široké nabídky z nejrůznějších oborů. Vhodný kurz tu najde student chemie, cestovního ruchu, farmacie, zemědělství, ale i stavebnictví, ekonomie či elektrotechniky.

Jak vypadá vzdělávací kurz?

Vzdělávací kurz se skládá

  • Z praktické části kurzu (Student dochází po dobu 1 – 6 měsíců na zvolené pracoviště a vykonává aktivity spojené s vybranou pozicí. Navíc je v úzkém kontaktu se svým mentorem, který účastníkovi předává své zkušenosti a dohlíží na jeho pracovní rozvoj.)
  • Z kurzu měkkých kompetencí (Tato část kurzu probíhá online formou. Student si zlepší své komunikační schopnosti a naučí se lépe pracovat s informacemi a analyzovat je.)
  • Konzultace s HR specialistou (Během pohovoru dostane student možnost zkonzultovat své CV a zeptat se na otázky týkající se uplatnění na trhu práce.)

Kdo se může přihlásit?

Do programu se může přihlásit každý student mladší 26 let (nebo 28 let pokud studuje doktorandský program) s trvalým bydlištěm v Českém republice. Potenciální kandidát musí navíc splňovat jedno z následujících kritérií:

  • Je žákem posledního ročníku střední školy.
  • Studuje poslední ročník bakalářského či magisterského programu.
  • Je studentem jednoletého denního studia jazykové školy (Seznam škol spadající do této kategorie, najdešte v tomto odkaze.)

V rámci projektu může student absolvovat pouze jeden kurz na pozici odpovídající jeho studijnímu oboru. Po dohodě je možné absolvovat vzdělávací kurz i v jiném oboru.

Celkový proces registrace a následného výběrového řízení je detailně popsán na stránkách projektu.

Další praktické informace

Praxe je bohužel neplacená, nicméně za absolvování celého vzdělávacího kurzu nic neplatíte. Navíc vám CESTA PRO MLADÉ proplatí cestovné a výdaje za ubytování, pokud se stáž koná v místě mimo vašeho bydliště.

Nové kurzy jsou pravidelně vypisovány. V současné chvíli se můžete přihlásit na ty, které začínají v období leden – duben 2017.

Více informací o celém projektu a aktuálně vypsané kurzy můžete získat na webu projektu CESTA PRO MLADÉ.

Zdroj: CESTA PRO MLADÉ, Facebook