Zapojte se do mezinárodního projektu MINT

Projekt MINT – mentoring za účelem integrace dětí migrantů, podporuje děti uprchlíků a migrantů i evropskou mládež a nabízí jim nové aktivity zaměřené na integraci. Tato organizace funguje nejen v České republice, ale také v Rumunsku, Polsku a na Slovensku. Právě díky aktivním mladým lidem, se děti naučí lépe používat místní jazyk a kulturu a mentor se stane jejich kamarádem a průvodcem který významným způsobem pomůže jejich integraci do běžného života.

Věděli jste, že okolo 30 % migrující populace, která v posledních letech dorazila do Evropy, tvořily děti, z nichž je mnoho odděleno od svých rodičů či bez jakéhokoli jiného doprovodu a čelí tak značným výzvám v oblasti vzdělání, začlenění do společnosti a zaměstnání? Dokážete se vcítit do role cizince, který se octl v cizí zemi, bez jakékoli znalosti místního jazyka, kultury, zvyků a vyhlídek na dobrou budoucnost? Chcete přispět svou troškou do mlýna a pomoci těmto dětem a mladým lidem poznat, jak to u nás v Česku chodí? V tom případě jste ideálním adeptem na pozici dobrého kamaráda, pozitivní vzor a mentora pro dítě cizince!

https://pixabay.com/cs/photos/r%C5%AFzn%C3%BDch-n%C3%A1rodnost%C3%AD-d%C4%9Bti-lidsk%C3%A9-1743395/
Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Kdo se může stát mentorem?

Mentor je

…ve věku alespoň 18 a nanejvýš 25 let…

…je zastáncem dětských práv, včetně jejich práva na aktivní účast ve společnosti…

…trpělivý při práci s dětmi…

…empatický, podniavý a umí dobře naslouchat.

Jakou roli mentor zastává?

V případě, že budete k účasti na projektu vybrání, absolvujete nejdříve dvoudenní školení, které se bude konat v okolí hlavního města Prahy. Na tomto školení se setkáte s dalšími budoucími mentory a obdržíte veškeré nezbytné informace ohledně účasti v programu a vaší roli v jeho průběhu. Po skončení tohoto dvoudenního setkání se z vás stane plnohodnotný mentor dítěte či teenagera ve věku 10 až 17 let.

Spolu se pak budete setkávat dvakrát měsíčně ať už individuálně či ve větší skupině a strávíte spolu asi dvě hodinky času. Během těchto schůzek se seznámíte jeden s druhým, s vaší kulturou a zvyky vaší země. Můžete spolu chodit plavat, poslouchat místní kapely, chodit do kina nebo do knihovny. Aktivity, kterými se budete zabývat záleží čistě na vás a vašich zájmech. Program bude probíhat ve dvou cyklech, každý z nich trvá po dobu 9 měsíců. První začal v červenci 2019, druhý je naplánován na březen 2020. Abyste byli do programu vybráni, musíte být schopni (a ochotni) zúčastnit se celého cyklu.

Co účastí v programu mentor získá?

https://pixabay.com/cs/photos/sportovn%C3%AD-povzbuzov%C3%A1n%C3%AD-soudr%C5%BEnost-2447163/
Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Účast na projektu MINT vám přinese několik hmatatelných výhod, krok kupředu v osobním rozvoji a milionkrát lepší karmu. Kromě toho, že získáte školení a podporu během celé doby trvání programu a obdržíte po jeho ukončení certifikát, potvrzující vaši účasti, poznáte zároveň nové kultury, získáte nové přátele a zažijete s nimi mnoho zábavy! Bonusem je pocit, že jste pomohly člověku lépe se integrovat v zemi, ve které je vám všechno známé a samozřejmé již od útlého věku. Tyto děti se díky vám naučí lépe česky, budou se lépe orientovat v naší kultuře a tradicích, budou rozvíjet nové schopnosti a poznají lépe místní obyvatele.

Jak se projektu zúčastnit?

Pokud vás tato nabídka zaujala a přemýšlíte nad tím, jak se z vás může stát mentor, napište odpověď na otázku: „Jaké aktivity bys podnikal/a s dětmi migrantů, aby se lépe integrovaly?“ a pošlete ji na emailovu adresu tomas.knezek@opu.cz.

O organizaci OPU, která pomáhá uprchlíkům a cizincům v jejich aktivním životě v České republice, stejně tak jako o samotném programu mentoringu se můžete dozvědět více na internetových a facebookových stránkách projektu.