Zapoj se do UN Volunteers na rok 2021

UN Volunteers nabízí roční stáže pro mladé lidi do 29 let s vysokoškolským titulem. Hlásit se můžete do 8 zemí a různých agencií OSN.

„Pokud se zajímáte o rozvojové země, máte VŠ titul a jste ve věku do 29 let, neváhejte se přihlásit do nového ročníku programu Mladým dobrovolníkem OSN,“ píše se na plakátku náborového letáčku dobrovolníků do UN Volunteers. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN.

„UN Volunteers je program OSN, který celosvětově propaguje dobrovolnictví a získává dobrovolníky pro realizaci projektů různých agentur a fondů OSN. Prostřednictvím ústřední kanceláře v Bonnu a pěti regionálních kanceláří koordinuje ročně až 6 500 dobrovolníků po celém světě. MZV ČR podporuje mladé lidi tímto způsobem již od roku 1995. Dobrovolníci z České republiky pravidelně pomáhají v rozvojových zemích i krizových oblastech celého světa; v Africe, Asii, na Blízkém východě či na Balkáně. Z více než 60% jsou mezi dobrovolníky z ČR – ale i celosvětově – zastoupeny ženy,“ uvádí o programu Ministerstvo zahraničí.

Na pozice vypsané v rozličných agenciích OSN v celkem 8 zemích se můžou hlásit občané ČR s minimálně bakalářským titulem a věkem do 29 let po dobu působení na vybrané pozici. Cílem programu je poskytnout mladým lidem možnost získat dobrovolnickou zkušenost přímo v rozvojových zemích, uplatnit nabyté teoretické znalosti z univerzity a použít je v praxi. Přihlašování je otevřeno do 30. října 2020.

Více informací k jednotlivým pozicím naleznete zde:

Pro zájemce s alespoň dvouletou profesní zkušeností je otevřen program UN Volunteer Specialist. Pokud splňujete podmínky, zaregistrujte se do Global Talent Pool a vyberte si vhodnou pozici. 

Další možností je stát se online dobrovolníkem s programem Onlinevolunteering.

Podrobnější informace naleznete na webu MZV ČR v sekci Dobrovolníci OSN – UN Volunteers.

Zdroj: MZV.CZ