Začni s neziskovkou: zážitky z druhé strany stolku

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se Mladiinfo delegace ve složení Terka a Ricardo zúčastnila akce Začni s neziskovkou. Jak jim šlo lákat návštěvníky, šířit informace o naší činnosti a jaké mají z cesty z Brna do Prahy zážitky?

Zážitek z toho být součástí akce Začni s neziskovkou byl zvláštní a krásný zároveň

Jsem Ricardo, španělský dobrovolník, a musím říci, že to bylo zvláštní být na opačné straně. Naším úkolem během tohoto odpoledne bylo přilákat lidi.  Je jedno, jestli je to jarmark neziskovek nebo veletrh, je to jako prodávat cokoliv jiného. Cílem je zaujmout lidi, mluvit s nimi a později je přesvědčit, aby napsali svůj email.

K mému překvapení to bylo lehčí, než jsem čekal. Protože, jsme nic neprodávali, prostě jsem začal s lidmi mluvit a bylo to. Ptal jsem se jich “Proč jste tu?“ a tak podobně. Dle mého názoru jsem si vedl dobře, asi proto, že nejsem moc stydlivý.

Pár dní předem jsem dostal za úkol vymyslet, jak návštěvníky nalákat k našemu stolku a zdržet je tam. Abych byl upřímný, jsem na sebe opravdu hrdý za to, co jsem nakonec vymyslel. Nebyl jsem si jistý, zda to bude fungovat, ale zcela jistě to přitáhlo pozornost spousty návštěvníků.

Vymyslel jsem totiž hru o evropských kulturách a tradicích. Na deseti stránkách jsou čtyři obrázky a každá stránka patří k jedné zemi. Účastníci mají seznam s možnostmi, a mají dát dohromady, které zemi patří jaká stránka.

Bylo zajímavé, jak se všichni snažili a byli skoro posedlí výsledkem. Přitom bylo opravdu složité odlišit jednotlivé země od sebe. Cílem nebylo vyhrát či prohrát, ale uvědomit si jak podobné naše tradice jsou. Nejlepším hráčem byl kluk z Turecka, který trefil sedm zemí z deseti a byl velmi blízko k tomu dát dohromady vše.

Akcí se nesla přátelská atmosféra. I my jsme měli možnost obhlídnout stánky ostatních organizací. Například prezentace Greenpeace byla ohromující – brýle s virtuální realitou beroucí Tě na Antarktidu, sledování medvědů … nemám slov.

Je jen škoda, že celá akce zřejmě nedopadla úplně podle představ. Kombinace opravdu smutného a oblačného dne, zimy a zkouškového období zavinila, že místnost byla skoro prázdná. Naštěstí přece jen někteří studenti přišli, zřejmě ale ne tolik, kolik organizátoři očekávali.

A co vy, zvládnete správně přiřadit země?

The experience of being a part of NGOs market was weird at same time as beautiful

I’m Ricardo, a Spanish volunteer, and I have to say it was weird because it was for the first time I was on the opposite side. Now the work was to attract people. I think no matter if it’s an NGO market at the end is the same like selling whatever. The aim of any stand is to attract people and talk, later convince them to write down their e-mails.

Maybe it doesn’t seem easy, but it was easier than I expected.  That is why you are not selling anything so you must feel free to start to talk to people. I asked myself  „Why are they here?“. I think to get information. So fortunetly I did it well, in my opinion because I’m kind of shameless.

On the other hand, I was thinking the last days how to keep them on my stand. To be honest I’m really proud of a game I invented. I wasn’t sure if it was going to work but it surely caught visitor’s attention.

The game is about Europan cultures and traditions. I put ten pages with four pictures in each, every page was one country. The participants have a list of countries in order to figure out which pages belong to each country without tricks.

It was interesting how some of the guys who tried it were very obssesive with the result, due to it was really difficult to difference the pictures, maybe we can notice south and north topics and sometimes nor that.

The aim of game wasn’t to win or lose only to realise how similar are our traditions. The best player was a Turkish boy hitting 7 from 10. And he was very near to complete all well.

The atmosphere of the event was really nice. For example the stand of Greenpeace was impressive – glasses of virtual reality taking you to Antarctica, watching bears… no words can describe it.

The event was not one of the most crowded. However if you mix a really sad, cold and cloudy day, which is almost free for students due to graduations, the result is sad and this beautiful market empty. What a luck there were students but I think not much as expected.

Text a obrázkové koláže: Ricardo Soriano Fernandez, dobrovolník EVS