Za svobodné vysoké školy – Týden neklidu

Akce se uskuteční ve dnech od 26. 2. do 2. 3. ve většině univerzitních měst České republiky. Jejím cílem je vyjádřit nesouhlas s připravovanými reformami vysokého školství.

„Protestní týden jsme se rozhodli uspořádat v návaznosti na Rezoluci akademické obce Univerzity Karlovy,“ prohlásil zástupce iniciativy Richard Cisler „jeho názvem chceme dát najevo, že jsme současnou situaci kolem vysokých škol a obsahem obou předložených věcných záměrů zákonů velmi zneklidnění“. Dle iniciativy Za svobodné vysoké školy povedou připravované změny k zásadnímu omezení autonomie vysokých škol ve prospěch politických a ekonomických elit, a posléze i k výraznému zhoršení kvality českého terciárního vzdělávání.

Součástí Týdne neklidu má být řada informačních a protestních akci. Na fakultách proběhnou veřejné diskuze a přednášky, které se budou týkat nejen plánovaných reforem, ale vysokého školství obecně. O jeho současném fungování, problémech a vizích do budoucna promluví mimo jiné profesoři Jan Keller a Stanislav Štech či předsedkyně Akreditační komise, profesorka Vladimíra Dvořáková. Vzdělávací akce budou doprovázet popularizační přednášky, které se uskuteční především v rámci Noci univerzit, která proběhne ve většině měst 28. 2. Týden neklidu zahrnuje i bohatý kulturní program: promítání, výstavy, koncerty a divadelní představení. „Našim cílem je oslovit také širokou veřejnost. Chceme poukázat na velký význam, jaký mají pro celou společnost svobodné vysoké školy, a proto jsme se rozhodli dát protestu festivalovou podobu,“ řekl člen iniciativy Jan Gruber a podotkl, že iniciativu podpořily i kulturní instituce: například Nová scéna Národního divadla a divadlo Komedie

Studenti a pedagogové plánují protestovat i v ulicích, a to formou happeningů a protestních pochodů. „V Praze se demonstrace uskuteční ve středu 29. 2. od 10 hodin na náměstí Jana Palacha, z něhož se vydáme k Úřadu vlády. Jedná se o ústřední událost celého týdne, proto vyzýváme, aby se k protestu připojili nejen zástupci akademických obcí, ale všichni, kterým leží na srdci budoucnost vysokých škol,“ prohlásila členka iniciativy Marta Harasimowicz. Obdobný pochod by měl vyrazit z Malinovského náměstí 28. 2. v 16 hodin v Brně.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla v prosinci 2011 s cílem aktivně protestovat proti schválení věcných záměrů zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům, které navrhlo ministerstvo školství. Současně působí v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Opavě, Plzni a Praze.
Kontakt: Jan Gruber, gruber.honza@seznam.cz, 777 959 735

Zdroj: http://zasvobodnevysokeskoly.cz/?p=442