WORKCAMPY (co se ve škole nenaučíš)

Setkání určené pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o workcampech, o jejich vedení a poslechnout si osobní zkušenosti dobrovolníků.

Spolek sdružující studenty Pedagogické fakulty UK v Praze Agora a INEX-SDA na začátek prosince připravily zajímavé setkání. Akce nese název „Workcampy (co se ve škole nenaučíš)“ a určitě bude stát za navštívení. Můžete se těšit na bohatý program zaměřený na otázku vzdělávání mimo akademickou půdu.

Co vás všechno čeká:

  • info o mezinárodních dobrovolnických projektech v ČR i zahraničí – kam můžeš vyjet, kdy a jak se hlásit?
  • představení vzdělávacího cyklu pro vedoucí – jak se stát campleadrem a jak ti to může pomoci v pedagogické praxi
  • sdílení zkušeností s dobrovolníky z řad studentů nejen PedF UK – jak se můžeš vzdělat mimo akademickou půdu?

Datum a čas konání: 9.12. 2015 od 18:00
Místo konání: Pedagogická fakulta UK , místnost R016 (adresa: Magdalény Rettigové 47/4, Praha, dále podle šipek)

Aktuální informace o akci můžete sledovat na stránkách události.

inex_agora

Zdroj: www.inexsda.cz