Vzdělávej se v projektu TERA

Projekt TERA (Olomouc) nabízí skvělé workshopy a vzdělávací semináře.

Cílem projektu TERA je rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty UP a třemi VOŠ, pracovníky UP a VOŠ a praktiky v oblasti psychoterapie a expresivních terapií.

Vzdělávací akce

V rámci projektu TERA proběhne sada interaktivních přednášek, seminářů a workshopů českých i zahraničních expertů, jak z univerzitní a výzkumné sféry, tak i z praxe. Cílem je obohacení cílových skupin o aktuální poznatky v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.

Čeští i světoví odborníci v psychoterapii a expresivních terapií přinesou nejnovější poznatky oborů a upozorní na aktuální trendy.

Přednášky, semináře a workshopy budou probíhat nejen v prostorách Univerzity Palackého, ale také přímo v partnerských institucích projektu.

Aktuální nabídku workshopů a přednášek pro rok 2015 nalezneš v následujících odkazech:

Přednášky a workshopy realizované na FF UP Olomouc: zde

Přednášky a workshopy realizované v partnerských institucích: zde

Zdroj: http://tera.expresivniterapie.cz/aktualni-akce/