Vystupte ze své bubliny s Akademií Mladých občanů

Lákalo by vás zlepšit si soft skills, překonat strach z prezentace či se naučit argumentovat? Studujete střední školu a chtěli byste vystoupit ze své bubliny? Akademie Mladých občanů je tu právě pro vás!

Akademie Mladých občanů je vzdělávací a soutěžní projekt pro studenty středních škol. Skládá se ze tří kol, ve kterých se účastníci postupně seznamují se složkami a fungováním státní moci České republiky a účastní se projektů, debat a přednášek.

Jak Akademie probíhá?

Akademie probíhá ve třech kolech. Každé kolo se koná v jiném městě a zaměřuje se na jinou úroveň fungování státu. Hlavní náplní jsou aktivity zaměřené na aktuální i dlouhodobé aspekty veřejného života a fungování politiky, neziskových organizacích nebo práci médií. Připravovaná témata se věnují občanským iniciativám, korupci a politice jako takové.

1. kolo – Municipalita

První kolo proběhně 11. až 14. prosince 2019 v Brně na Masarykově univerzitě. Bude se věnovat komunální politice a dění ve městech. Úcastníci se můžou těšit na diskuze s odborníky z řad politiků, podnikatelů a zástupců neziskových organizací, tematické workshopy, návštěvy míst souvisejících s komunitním životem či institucí místních samospráv a na závěr simulaci městského zastupitelstva.

Ilustrační obrázek. Autor: MarreKrisu. Zdroj: pixabay.com.

2. kolo – Region

Druhý projek Akademie bude probíhat 4. až 7. března 2020 v Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Účastníky čeká přiblížení fungování krajského úřadu a zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné. Na závěr tohoto projektu proběhne simulace krajského zastupitelstva.

3. kolo – Republika

Závěrečný projekt, věnující se fungování nejvyšších pater politiky České republiky, proběhne 15. až 18. dubna 2020 v Praze  na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Účastníci zúročí dovednosti nabité v předešlých kolech. Budou připraveny diskuse s odborníky a politiky, tematické workshopy, návštěvy institucí a nakonec simulace zasedání Parlamentu ČR.

Co účastí získáte?

Účast na Akademií vám přinese nejen nové znalosti, ale i dovednosti. Budete moci diskutovat se špičkami v oboru a dozvíte se o způsobech, jak změnit prostředí, ve kterém žijete. Získáte nové cenné kontakty a budete mít ideální start na další osobní rozvoj. Nejlepší absolventi Akademie dokonce můžou po programu absolvovat stáž v Poslanecké sněmovně v klubech různých politických stran a také získat hodnotné ceny. Na všechny úspěšné absolventy Akademie, kteří se zúčastní všech tří projektů, čeká certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

Jak se přihlásit?

Přihlašovat se můžete do 19. října 2019 na stránce projektu. Do přihlášky musíte vyplnit své kontaktní údaje a nahrát motivační dopis.

Kdo jsou Mladí občané?

Mladí občané jsou spolkem, který podporuje angažování mladých lidí ve veřejném prostoru. Spolek je vystavěn na principech vzájemné podpory, otevřené diskuze, vzájemné tolerance a nezávislosti. Mladí lidé získávají skrze fungování organizace především zájem a schopnosti se ve společnosti angažovat, pracovat s mládeží a pomáhat lidem rozumět veřejnému dění.

Více informací o projektech spolku Mladí občané se dozvíte na jejich webových stránkách nebo na facebookové stránce.

Zdroj: Mladiobcane.cz