VYPSÁNÍ XIX. ROČNÍKU SOUTĚŽE IBEROAMERICKÁ CENA

Zúčastnit se mohou všichni vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského studia, české národnosti, žíjící v České republice, kteří předloží práci s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu.

Práce musí být  z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti iberoamerických zemí. Práce musí být v psána ve španělském nebo portugalském jazyce. Hodnocen bude jejich obsah, jazyková úroveň a originalita. Rozsah práce nesmí přesáhnout 20 stran.

Soutěží se o ceny a to:

1. cena: US$ 1.000

2. cena: US$ 700

3. cena: US$ 500

Práce ve španělském či portugalském jazyce je třeba odevzdat do 29.11.2013.
Více informací na www.premioiberoamericano.cz nebo na www.facebook.com/ICPraga?fref=ts.

Zdroje: www.premioiberoamericano.cz , www.facebook.com/ICPraga?fref=ts