Výměna mládeže, výcvikový kurz, seminář?

O Mládeži v akci jsme vám již psali. Teď se ale detailně podívejme na některé jednotlivé akce a subakce a jak se mezi s sebou liší. Konkrétně se chci zabývat těmi nejčastějšími projekty a to výměnou mládeže, výcvikovým kurzem či seminářem nebo mládežnickou iniciativou. Informace jsou čerpány z osobních zkušeností a z portálu http://www.mladezvakci.cz

Celý program Mládež v akci je strukturován do 5 akcí:
1) Mládež pro Evropu
2) Evropská dobrovolná služba (více zde)
3) Mládež ve světě
4) Systémy na podporu mládeže
5) Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Pro mládež jako takovou je bezesporu určena hlavně akce 1) Mládež pro Evropu, na kterou se teď také detailněji podíváme. Celá akce se dá rozdělit ještě takto:
1.1. Výměna mládeže
1.2. Iniciativa mládeže
1.3. Projekty participativní demokracie

Výměna mládeže je dle mého názoru ta akce, kterou si představí většina lidí, když se mluví o neformálním vzdělávání a intekulturním učení a také když je řeč o Mládeži v akci obecně. Tato akce je jedna z nejjednoduších na provedení a mohou ji ziniciovat také samotní mladí lidé, ačkoliv nejčastěji ji asi pořadájí NNO. Jedná se o krátkodobý pobyt jedné nebo více skupiny mladých lidí z jedné nebo více zemí EU (či partnerských) na jednom společném místě, kde se řeší jedno předem dané téma. Možná to zní hrozivě, ale je to především legrace a zábava, než učení. Smysl výměny je přivést stejně staré lidi z různých kultur a národností k sobě, ukázat jim jak je důležitá tolerance a multikulturnost. Během společně strávených dnů se dělají různé kreativní a interaktivní hry, techniky, workshopy. Společně se debatuje, navzájem se sdílejí kulturní zvyky a tradice, procvičuje se angličtina (pracovní jazyk) a navazují se nová přátelství. Téma tím vším prochází a jednotlivé aktivity spojuje – může to být cokoliv, například historie, ekologie, fotografování, diskriminace, tanec…

Iniciativa mládeže může být i delšího trvání a nemusí být oproti výměne mezinárodní – může jí udělat i skupinka mladých lidí na lokální úrovni. Je to vlastně jakýkoliv projekt, navržený mladými lidmi pro místní komunitu nebo pro nějaké zlepšení. Například to může být snaha mladých lidí založit ve své vesnici volnočasový klub, na který mohou dostat finanční prostředek, pokud napíši projekt iniciativy mládeže a budou vybráni Národní agenturou.

Projekty participativní demokracie necháme na příště, teď přeskočíme a podíváme se na akci 4) Systémy na podporu mládeže, která již není určena přímo mladým lidem, ale pracovníkům s nimi. Ze své osobní praxe ale mohu říct, že i tito pracovníci jsou většinou mladí lidé. Pod touto akcí se nejčastěji pořádají výcvikové kurzy.
Výcvikový kurz je hodně podobný, jako výměna mládeže – má stejný prvek interkulturního učení, lidé se navzájem dozvídají o odlišných kulturách a tradicích, i zde je vše vedeno neformálními metodami a zábavnou cestou a i výcvikový kurz má své jedno jediné téma. Kde je tedy rozdíl? Výcvikový kurz by měl být více zaměřen na edukativní část, ačkoliv se nejedná o formální vzdělávání ve formě přednášek nebo testů. Výcvikový kurz by měl v účastnících rozvíjet kompetence a měl by jim přinášet nové znalosti a dovednosti o zvoleném tématu. Účastníci jsou také většinou již zkušení a mohou se navzájem inspirovat a obohacovat.

Pod stejnou akcí se nachází i semináře. Vždycky jsem si myslela, že je to to samé jako kurz, ale když jsem konečně jeden seminář navštívila, zjistila jsem, kde je rozdíl. Seminář nemusí mít zastoupenou roli trenéra, který skupinu vede a pomáhá jí při vzdělávání a získávání dovedností (na výcvikovém kurzu musí být zkušený trenér). Na semináři si obsah tvoří víceméně účastníci samy a celý koncept je veden spíše jako prostor pro výměnu zkušeností. Je to tedy značně volnější ale dle mé zkušenosti i méně hravé a zábavné, účastníci jezdí na semináře až když už opravdu ví, co chtějí a jen potřebují místo, kde se svými kolegy z jiných zemí probrat určitá témata.

Tak to by pro dnešek stačilo, někdy příště se vrhnu na popis těch méně oblíbených a rozhodně méně častých zbývajících subakcí Mládeže v akce..