Výměna mládeže v Lednici

Vyjeďte v říjnu 2014 do Lednice na výměnu mládeže, setkejte se s dalšími mladými z celé Evropy a naučte se něco nového o vědě i aktivním občanství!

Výměna mládeže „Connecting through Science“ je zaměřena na mladé účastníky, kteří:

  • mají zájem o svět kolem sebe
  • zajímají se o vědu
  • hledají příležitost poznat evropské země a naučit se něco nového nejen z oblasti vědy, ale i aktivního občanství.

Pořádá ji organizace Evropské centrum mládeže Břeclav ve dnech 24. – 31. 10. 2014 v Lednici na jižní Moravě a je financována programem Erasmus+. Ubytování a jídlo jsou tedy hrazené.

Mladiinfo ČR - Výměna mládeže v Lednici 

Této výměny se zúčastní 33 lidí z České republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska. Během šesti pracovních dní se setkají s tématy: integrace, sdílení nápadů a zkušeností, bioetika, fyzické a vizuální postižení, interaktivní genetika a aktivní občanství.

Vyvrcholením celého projektu bude aktivita Poster Fair, na které účastníci  budou prezentovat připravené postery a později o nich diskutovat nejen s účastníky projektu, ale i s přizvanými hosty. Místem této akce bude město Brno spojené se slavnou osobností vědy, J. G. Mendelem. O dalších aktivitách, kterým se budete během výměny věnovat si můžete přečíst zde.

Tento projekt nabízí účast i takovým mladým lidem, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni (specifickými potřebami, poruchami učení, ekonomickými a sociálními překážkami či kulturními odlišnostmi).

Více o projektu se dozvíte v jeho popisu.

Pojeďte si rozvinout svoje dovednosti a navázat nová mezinárodní přátelství! Zašlete vyplněnou přihlášku na eycb.info@gmail.com do 20. září 2014.