Výměna mládeže Nature EYE

Přečtěte si zážitky Lady Matyášové, jedné z organizátorek výměny mládeže nazvané Nature EYE. Článek vám přiblíží, jak to na výměně mládeže pořádané v rámci programu Erasmus + chodí, i jak se můžete sami zapojit do organizace podobných akcí.

Na začátku letních prázdnin 26. června – 5. července 2014 se do Heroltic u Štítů sjelo padesát účastníků mezinárodní výměny mládeže Nature EYE (volně přeloženo jako vzdělávání o přírodě pro mladé školitele) z Čech, Chorvatska a Slovinska v rámci programu Mládež v akci. Zažili deset dnů plných poznávání, zkoumání, učení se, ale také zábavy.

Všichni zúčastnění byli skauti, a tak měli k hlavnímu tématu projektu, k přírodě, velmi blízko. Hlavními cíli projektu bylo vedení účastníků k zodpovědnosti za přírodu i důležitost uvědomění si její hodnoty. Jejich poučení o možnostech dlouhodobého uchování přírodního bohatství i životního prostředí vůbec. Osobní pochopení zodpovědnosti za jejich okolí a aktivní přístup k jeho udržování. A také aktivní vedení ke zdravému životnímu stylu pomocí sportovních aktivit, které by nadále přijali za své i v běžném životě.

Během projektu proběhlo několik tematických workshopů, na nichž bylo možné se dozvědět fakta o horách, pitné vodě, biodiverzitě nebo třeba i komunikačních dovednostech, na které vždy navázala praktická činnost jako kupříkladu exkurze do vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, stavba vlastního filtračního zařízení na znečištěnou vodu nebo modelu horského pásma. Nemohla chybět ani turistika na hlavní vrchol Jeseníků Praděd, kde nám o zdejších živočišných druzích a zejména endemitech popovídal strážce přírody a také jsme se zúčastnili praktického nácviku a ukázky vybavení horské služby. Jedním z vrcholů akce byla naše účast na akci pro veřejnost Setkání na pomezí Čech a Moravy, kde jsme se prezentovali slavnostním nástupem a měli jsme na starost dětský koutek i nejrůznější soutěže pro malé i velké. Sportovní aktivity byly zastoupeny jízdou na koních, kolektivními hrami v areálu ubytování, návštěvou ski-parku s beach-volejbalem, slack-line nebo petanquem.

Dozvěděli jsme se základní fakta o Evropské unii, programu Erasmus+  i YouthPassech a každý bude moci otestovat své informatické znalosti při pořizování záznamu z celého kurzu, ať už kamerou, fotoaparátem či perem v podobě fejetonu. Každý národ také dostal prostor pro prezentování vlastních zvyků a tradic i jídla, které všem pomohly k pochopení jejich národních odlišností, ale i shod. A ze stejného důvodu byla zvolena pracovním jazykem projektu angličtina, aby účastníci po celou dobu mohli pracovat  v mezinárodních skupinkách (dokonce i ve volném čase na pokojích) a skutečně tak poznali, že může existovat tzv. evropské občanství. Všichni účastníci byli starší třinácti let a zároveň působili ve svých organizacích jako vedoucí či vychovatelé mladších členů, takže po ukončení projektu mohli nabyté znalosti nejen přijmout za své, ale také dále šířit a učit druhé.

Výměna mládeže Nature EYE se konala v rámci Mládeže v akci, která se od ledna 2014 transformoval do programu Erasmus+. Celý jej řídili a organizovali pouze dva lidé, vedoucí projektu Luboš Skácel (48) a projektová manažerka Lada Matyášová (25), takže je vidět, že to vskutku není nic těžkého. Stačí jen vzít partu nadšených lidí, vymyslet společně téma projektu a dát se do práce. Vyplnit formulář už zvládne každý. Uzávěrka pro podávání přihlášek je již 1. října, a další pak pravděpodobně na konci března následujícího roku.

Vše podstatné se dozvíte na www.naerasmusplus.cz. Takže směle do toho a půl je hotovo!

prace_v_mezinarodnich_skupinach

Lada Matyášová – Laduš

Šumperk