Vyjeďte si za oceán se stipendiem FLEX!

Future Leaders Exchange neboli FLEX je výměnný program pro středoškoláky. Vybrané stipendisty čeká život v americké hostitelské rodině a studium na americké střední škole po dobu jednoho školního roku. Čeští zájemci o stipendijní pobyt ve školním roce 2019/20 se mohou hlásit už teď.

Ilustrační fotografie

 

Kdo se může zúčastnit?

Přihlásit o stipendium se mohou všichni studenti středních škol, kteří splňují následující kritéria:

 • mají české občanství
 • narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004
 • v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě víceletých gymnázií)
 • dobře se učí a dorozumí se anglicky
 • splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů a nepobývali v USA déle než 90 dní v posledních pěti letech

Co stipendium pokrývá?

 • náklady na dopravu (z domovské země do USA a nazpátek)
 • měsíční kapesné
 • místo ve vybrané hostitelské rodině po dobu jednoho roku
 • zapsání do střední školy v USA
 • aktivity organizované v lokálních amerických komunitách
 • zdravotní pojištění (bez výloh zubní péče a nákladů na již probíhající onemocnění)

On-line přihláška do programu FLEX je dostupná do 31. října.

Pro více informací o kolech soutěže a projektu FLEX navštivte webové stránky organizace, případně se s dotazy můžete obrátit na email: czechia@americancouncils.eu nebo na telefonní číslo:  605 154 766

Zdroj: ais.americancouncils.org