Vyhrajte rozvojovou stáž v Ghaně

Portál Rozvojovka pořádá soutěž, jejíž výherci vyrazí na rozvojovou stáž do africké Ghany.

Přemýšlíte, jak život dítěte pracujícího kdesi na africkém venkově nebo v asijském slumu souvisí s námi a naší každodenností? A jak můžeme problém ovlivnit a přispět k řešení?

Možná denně na ulici míjíte lidi, kteří mají s dětskou prací přímou zkušenost. Kdysi před lety snad někde daleko, v zemi svého původu, museli pracovat buď oni nebo někdo z jejich blízkých.

Najděte takového člověka a zaznamenejte jeho zkušenosti, postřehy, vzpomínky, názory. Popište zemi, z níž pochází, a problém dětské práce, který zde lze najít. Navrhněte doporučení, jak problém řešit.

Autory dvou nejlepších příspěvků pozve Rozvojovka v září 2012 na týdenní studijní cestu do Ghany mezi pěstitele kakaa. Spolu s mladými lidmi z Nizozemí, Itálie a Dánska zde navštívíme komunity, které se s dětskou prací stále potýkají, i místní organizace, jimž se daří problém řešit.

Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. Vyhlášení výherců 12. června 2012, na Světový den proti dětské práci.

Podrobná pravidla soutěže najdete zde.