Vydej se jako dobrovolník do Malého Tibetu

Vydej se s Brontosaury v Himalájích do Malého Tibetu jako prázdninový dobrovolník, získej zážitky a zároveň podpoř himálajskou školu. Oblasti Ladakh v severním cípu Indie se přezdívá Malý Tibet. Jedná se o nejřidčeji osídlenou indickou oblast a poslední místo na světě, kde zůstává tibetská kultura zachovaná a nepotlačená. Česká organizace Brontosauři v Himalájích zde podporuje od roku 2012 ve vesnici Mulbekh školu pro 350 dětí. Během 9 let se organizaci podařilo postavit nové třídy a internát, zvýšit počet dětí ve škole. nebo třeba poskytovat bezplatnou výuku pro děti z chudých rodin. Také kvalita vzdělání je široko daleko nejlepší – mulbekhští studenti patří k nejlepším v okrese. Nesporné zásluhy budování školy mají také čeští dobrovolníci.

prázdninový dobrovolník
Škola ve vesnici Mulbekh. Zdroj: brontosaurivhimalajich.cz

Brontosauři každý rok vysílají do Mulbekhu dobrovolníky, kteří se podílejí na stavbě nebo chodu školy, připravují program pro děti, pořizují fotografie nebo rozhovory s místními lidmi. I na příští rok hledá organizace dobrovolníky, kteří se do Mulbekhu vydají a stráví zde od 14 dnů do 6 měsíců v rámci několika dobrovolnických kategorií. Pomáhat mohou mladí dobrovolníci bez velké kvalifikace až po odborníky s dlouholetou praxí.

Jaké jsou možnosti zapojení?

Pokud máš zájem s Brontosaury vyjet do Himalájí a získat neopakovatelný zážitek, můžeš si vybrat jednu z možností zapojení.

Prázdninový dobrovolník

Pokud máš volno spíš v létě, můžeš se zapojit jako prázdninový dobrovolník. V takovém případě spolu s dalšími dobrovolníky trávíš na začátku srpna v Mulbekhu 14 dní. Jako prázdninový dobrovolník se podílíš na stavbě školy nebo doučuješ děti. Na tuto pozici nemusíš mít pedagogické vzdělání ani žádnou další speciální kvalifikaci. V případě výuky si většinou dvojice dobrovolníků vybere společný projekt, může jít o hudebku, fyzikální pokusy, olympijské hry, elektrikářský kroužek, natáčení filmu, divadlo a další. Nápadům a fantazi se meze nekladou. Obsah výuky navrhují sami dobrovolníci na základě toho, co mají rádi nebo s čím mají zkušenosti. Záměrem prázdninového dobrovolnictví není předat studentům obrovské množství vědomostí nebo suplovat běžnou výuku. Cílem je představit dětem zajímavá témata a metody výuky, které je mohou inspirovat k dalšímu studiu.

Kromě výuky se ale můžeš zapojit také jako stavitel/ka. Každý rok se během prázdnin v průběhu 14 dní na škole realizuje menší stavební projekt. Jedná se o lehčí práce, jako je oprava omítky, vymalování školní haly, stavba prolézačky nebo hokejového hřiště. Ani u této pozice není potřeba, aby si měl/a praxi ve stavebnictví.

Konec podávání přihlášek na prázdninové dobrovolnictví je 31.1.2022. Přihlášku můžeš vyplnit na webu Brontosaurů v Himalájích.

Můžeš se také inspirovat osobními zkušenostmi předchozích prázdninových dobrovolníků.

prázdninový dobrovolník
Dobrovolnice s dětmi. Autorka: Šárka Bejdová Zdroj: Facebooková stránka Brontosauři v Himalájích.

Akademický dobrovolník

Jako akademický dobrovolník můžeš strávit v Mulbekhu jeden až osm měsíců v roli učitele. Požadavkem jsou pedagogické zkušenosti nebo pedagogické vzdělání. V takovém případě můžeš pomáhat jako dobrovolný nebo placený učitel. Jako dobrovolný učitel učíš děti předmět, který škola není schopna obsadit lokálním učitelem. Nejčastěji se jedná o předměty jako IT, tělocvik, výtvarná nebo hudební výchova. Jako dobrovolný učitel můžeš strávit v Mulbekhu 3 až 8 měsíců. Placený učitel pak vyučuje předmět, který škola považuje za nezbytnou součást školního kurikula. Očekává se, že dobrovolník bude ve škole působit celý školní rok (od poloviny března do poloviny listopadu). Během svého pobytu v takovém případě získáváš plat místního učitele a je ti hrazena zpáteční letenka do Malého Tibetu. Další informace o této pozici si můžeš přečíst tady.

Odborný asistent

Do Mulbekhu můžeš vyrazit také jako odborný asistent/ka, který/á má na starosti rozvoj kapacity zaměstnanců školy nebo realizaci rozvojového plánu. V takovém případě by si měl/a mít zkušenosti v daném oboru (finance, projektové řízení, manažerské dovednosti a jiné). Jako odborný/á asistet/ka můžeš odjet kdykoliv v průběhu roku na různě dlouhou dobu. Detailní informace o tom, jaké jsou na tuto pozici požadavky a jak se můžeš přihlásit, najdeš tady.

Ostatní

Společně se skupinou prázdninových dobrovolníků odjíždí do Malého Tibetu také dobrovolník fotograf/kameraman/novinář. Člověk na této pozici má na starost dokumentaci dění v průběhu dobrovolnictví. Kromě něj je členem dobrovolnického týmu také zdravotník, dobrovolník, který sbírá příběhy podporovaných rodin z Mulbekhu nebo psycholog. Popis náplně těchto funkcí nalezneš v kategorii ostatní dobrovolnictví

Kromě těchto dobrovolnických příležitostí můžeš organizaci podpořit i benefiční cestou do Malého Tibetu.