Diplomatická akademie 2020 – výběrové řízení

Sníte o kariéře v diplomacii? Umíte alespoň dva světové jazyky na vysoké úrovni? Máte vysokoškolský titul? Přihlaste se do výběrového řízení diplomatické akademie v MZV ČR. 

Ministerstvo zahraničních věcí vypisuje jako každý rok výběrové řízení na 7 míst diplomatických koncipientů na Diplomatické akademii v Praze. Čas na odevzdání přihlášky je do 8. června 2020

Co je Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí? 

Diplomatická akademie (DA) představuje vstupní bránu pro práci v české zahraniční službě. DA se stará o vysokou kvalitu diplomatického sboru a připravuje diplomaty na úspěšné působení v zahraničí.

Co musíte splnit, abyste se mohli do akademie přihlásit?

 • být státním občanem ČR
 • věk minimálně 18 let
 • bezúhonnost
 • být plně svéprávný a zdravotně způsobilý
 • dosáhnout vysokoškolského vzdělání
 • ovládat angličtinu na úrovni C1 a další cizí jazyk (vyjma slovenštiny) na úrovni B2

Jak vypadá přihláška?

 • žádost o zařazení do služebního poměru spolu s doklady o splnění výše zmíněných požadavků
 • strukturovaný životopis včetně fotografie
 • motivační dopis

Jak probíhá výběrové řízení? 

V prvním kole 15. června 2020, proběhne písemná zkouška prověřujicí jazykové a stylistické znalosti jak z anglického, tak i z českého jazyka.

Dne 18. a 19. června 2020 následuje psychologické posouzení. Žadatelé úspěšní v písemné zkoušce budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se koná 23. a 24. června 2020. Jako příprava na pohovor je doporučena Koncepce zahraniční politiky ČR.  Nástup je 1. září 2020

Co čeká úspěšné žadatele? 

Roční program je rozdělen do dvou cyklů – teoretický a praktický, každý trvajicí zhruba půl roku:

 • vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby – skládá se z kurzů a exkurzí (na program předchozích ročníků se můžete podívat na stránkách akademie)
 • stáž na zastupitelském úřadu ČR (v zahraničí)
 • stáž v některém oboru Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • vzhledem k předsednictví ČR v Radě EU v roce 2020 také vzdělání v problematice EU a výkon CZ PRESS

Program je zakončen zkouškou a závěřečnou prací, po celou dobu programu jsou posluchači zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Vzor žádosti a další informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Štěstí přeje odvážným, Diplomatická akademie čeká třeba právě na vás!

Hledáte něco jiného? Podívejte se na jiné aktuální nabídky od Mladiinfo ČR.