VULCANUS – stáže v Japonsku

Porozumět japonským technologiím přímo v prostředí místní firmy a ještě se naučit japonsky, to mohou stihnout účastníci programu Vulcanus. Vybrané stážisty čeká tříměsíční kurz japonštiny a osmiměsíční stáž v japonské firmě.

Program je určen studentům ze zemí EU, kteří studují alespoň čtvrtým rokem na některé z evropských univerzit. Možné studijní obory jsou například IT, inženýrství, mechanika, chemie, elektronika, biotechnologie, elektrotechnika, fyzika, telekomunikace, nukleární technologie, kovy a podobné.

Vybraným uchazečům je poskytnuto stipendium ve výši 1.900.000 Yenů k pokrytí cestovních nákladů a nákladů spojených s pobytem v Japonsku. Ubytování je poskytováno zdarma.

Studenti budou vybráni na základě jejich motivace, doporučení, znalosti angličtiny, zájmu o Japonsko a schopnosti přizpůsobit se odlišné kultuře.

Přihlašování je pro letošní rok otevřeno do 20.ledna 2014. Více o programu a možnosti přihlásit se najdete na oficiálním webu.