Visegrád School of Political Studies

Sedm měsíců, tři země, čtyři workshopy. Zapojte se do debaty o migraci a získejte i certifikát.

Visegrád School of Political Studies propojuje mladé politiky, novináře a sociální skupiny ze zemí Visegrádské čtyřky. Pravidelně pro ně pořádá workshopy a semináře, které mají pomoci jejich rozvoji.

V roce 2016 se rozhodla uspořádat program pod názvem Perceptions of migration in Visegrad School and Germany. Program se bude konat prostřednictvím veřejné debaty o migraci. 20 vybraných účastníků ze zemích V4 se zúčastní workoshopů, diskuzí na téma migrace, které se budou konat v průběhu celého roku.

Účastník musí splnit následující kritéria:

  • věk alespoň 23 let,
  • minimálně dvouletá aktivní zkoušenost s prací v rámci společenských sdružení,
  • angličtina na úrovni C1,
  • poslat své CV a motivační dopis.

Následně se může zúčastnit setkání ve Varšavě, Štrasburku, Krakowě a Berlíně.

Náklady na celý program jsou plně hrazeny. Účastník získá mimo jiné i příležitost účastnit se Světového fóra pro demokracii ve Štrasburku.

Podrobnější informace je možné najít na webových stránkách Visegrad School of Political Studies.

Logo Visegrad School of Political Studies - Mladiinfo ČR
Zdroj: Visegrad School of Political Studies

Zdroj: Visegrad School of Political Studies