Vedoucí workcampu urgentně

INEX-sda hledá urgentně jednu/jednoho vedoucí/ho workcampu konaného od 21.6. do 5.7. 2014.

Pojeďte podpořit vedoucí Moniku, která spolu se skvělou skupinkou osmi dobrovolníků z Kanady, USA, Turecka, Německa, Tchajwanu, atd. bude besedovat se žáky ve školách i s místními dospělými o dobrovolnictví a kulturách na workcampu Discover and enrich the life of Mezno, odehrávajícího se v městečku Mezno (okres Benešov).

V rámci workcampu budete také připravovat dětský den, psát blog, jezdit na koni či pracovat v lese. Pozice je určená pro zájemce s dobrou angličtinou, komunikačními dovednostmi a vztahem k dětem.

Více informací získáte na stránkách INEXu. Zájemci pište ihned na projekty.cr@inexsda.cz!

mezno_skola_upraveno

Foto: INEX-sda, 2014. Dostupné z http://inexsda.cz/data/articleimages/WC_foto/mezno_skola_upraveno.jpg.