Vedoucí skupiny pro výměnu mládeže

Zajímá vás sociální tematika a rádi zpříjemníte pobyt v zahraničí skupince českých účastníků? Mladiinfo hledá dva trpělivé dobrovolníky jako vedoucí české skupiny pro výměnu mládeže, která proběhne už v březnu. Účastníky projektu budou mladí nezaměstnaní a osoby opouštějící ústavní výchovu.

Projekt Je to na nás je určen pro mladé lidi opouštějící ústavní výchovu a pro mladé dospělé hledající práci ve věku od 15 do 30 let. Cílem projektu je podpořit účastníky a účastnice formou metod neformálního vzdělávání při hledání zaměstnání a podpořit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Vedoucí skupiny:

Úkolem vedoucího skupiny je podporovat účastníky v průběhu projektu, vést českou skupinu a pomáhat organizátorům projektu ze Slovenka při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit.

Vedoucí skupiny by měl být tolerantní a trpělivý, schopný účastníkům a účastnicím, čelícím různým sociálním znevýhodněním, pomoci a udělat jim jejich projekt příjemný.

Projekt bude probíhat 17.-26. března na Slovensku. Do projektu se zapojí lidé z České republiky a Slovenska.

Vedoucím skupiny budou kompletně hrazeny všechny náklady spojené s účastí na projektu včetně zdravotního pojištění.

Pokud vás nabídka zaujala, pošlete napište krátké info o sobě na e-mail marketa@mladiinfo.cz.