United World Colleges – dodatečné výběrové řízení

United World Colleges je mezinárodní hnutí umožňující studium na jedné ze 13 středních škol celého světa. Školy UWC  nabízí program mezinárodní maturity IB . Tento dvouletý program se v mnohém liší od standardního českého vzdělání, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě.

Studium českých studentů na UWC školách zajišťuje Česká UWC National Committee. Ta vyhlašuje každoročně výběrové řízení o stipendia na několik ze škol UWC. Stipendia obvykle zahrnují cca 80% – 90% nákladů na pobyt a studium, v některých případech se jedná i o plná stipendia.

Uchazeč o studium musí

  • být narozen mezi 1. září 1994 a 1. lednem 1996,
  • ovládat základy anglického jazyka,
  • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit,
  • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení,
  • navštěvovat střední školu v České republice,
  • za poslední dvě klasifikační období nemít průměrný prospěch horší než 2,0

Výběrové řízení pro příští rok se uzavřelo 20. února, nyní však UWC National Committee Česká republika vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na místa ve školách UWC bez stipendia nebo s minimálním stipendiem ze strany školy. K dispozici jsou čtyři nabídky:

  • UWC Atlantic College (Wales, Spojené Království) – 2 místa bez úhrady
  • UWC Adriatic (Duino, Itálie) – 1 místo s úhradou 30% stipendia
  • UWC Costarica (Kostarika) – 1 místo bez úhrady

Výběrové řízení je ve srovnání se standardním řízením výrazně jednodušší, počítá se s přihláškou od uchazeče a motivačním pohovorem. V případě zájmu o tuto nabídku a další detaily nás prosím kontaktujte na adrese uwc@uwc.cz.

 

Podle www.uwc.cz