UN Women v Číne hľadá stážistov

Zaujímaš sa o fungovanie OSN? Si študent rodovej rovnosti, práva, medzinárodných vzťahov? Ovládaš perfektne angličtinu? Možno práve táto ponuka je tá pravá pre TEBA!

Čínska kancelária UN Women hľadá dvoch stážistov na obdobie 3 – 6 mesiacov, so začiatkom vo februári 2016.

UN Women je entita OSN, ktorá sa venuje rodovej rovnosti, funguje na globálnom leveli a rieši najaktuálnejšie problémy v tejto oblasti. UN Women podporuje členské štáty OSN aby zabezpečili vo svojich krajinách rodovú rovnosť, a spolupracuje s vládami a neziskovými organizáciami pri navrhovaní zákonov či programov. (viac info na UN Women).

Stážista bude pomáhať tímu pri výskume, zbieraní informácii o danej problematike, asistovať UNTGG (UN Theme Group on Gender) a China Gender Fund. Okrem toho bude stážista pomáhať pri bežnom administratívnom chode kancelárie, zabezpečovať meetingy, prijímať hostí a pomáhať UN Women so všetkými projektami a aktivitami.
01_Partnerships_NationalCommittee_675x350
                                                                                            Požiadavky:
  1. študent magisterského alebo doktorandského stupňa, príp. absolvent (max. 12 mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia) v oblasti rodovej rovnosti, medzinárodných vzťahov, práva, rozvojových štúdii či iných relevantných spoločenských vied;
  2. plynulá znalosť angličtiny slovom aj písmom (C1)
  3. záujem o problematiku rodovej rovnosti a prácu OSN

Stáž je na plný úväzok a nie platená. Stážista musí znášať všetky výdavky vrátane poistenia. Kancelária poskytne stážistovi pozývací list na účely obdržania potrebných víz.

Štrukturovaný životopis a vyplnenú prihlášku TU je potrebné zaslať na: unwomen.china@unwomen.org najneskôr do 15. Novembra 2015.

 

 

Zdroj: Európske noviny