Účastnili jsme se Jarmarku neziskovek!

Přečtěte si postřehy z Jarmarku neziskovek konaného v rámci festivalu Jeden svět!

Jak jsme vás již informovali v předchozí pozvánce, 4. dubna jsme se zúčastnili Jarmarku neziskovek na Masarykově univerzitě v Brně v rámci festivalu Jeden svět.

Skvělý dojem na nás udělala účast, která byla vyšší než v minulém roce. Rovněž  pro nás bylo potěšením vidět mnoho studentů zajímajících se o nezisková témata a sledovat jejich nadšení  z novinek a možností v tomto oboru. Naše organizace Mladiinfo ČR byla přítomna po celé odpoledne, odpovídala na dotazy a poskytovala různé informace návštěvníkům. Ti se mohli zároveň neformálně vzdělat pomocí „Mezinárodního pivního kvízu“!

Jarmarku neziskovek se zúčastnilo téměř 30 neziskových organizací zaměřených především na sociální, environmentální, vzdělávací a kulturní témata.

Děkujeme za účast a těšíme se na vás opět příští rok!

JarmarkneziskovekMladiinfoCR
Foto: Mladiinfo ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We participated in the NGO Market!

As you could read in our previous article, we were excited to become a part of the NGO Market which took place at Masaryk University in Brno on 4th of April within the One World festival.
We were happy to see more people visiting the Market than last year. It was great to meet all students and others asking for various information and being amazed by the non-governmental field. We were there during the whole day to answer and provide info to visitors about Mladiinfo CR. The visitors could also take part in a non-formal education activity called “International Beer Quiz.”
Nearly 30 different NGOs, focused on social, environmental, educational and cultural field, participated in this event.
Thank you for coming and hope to see you next year!

JS_Brno16_FB_COVER (2)
Foto: Jeden Svět Brno