Trvale udržitelný Rozvojový večer

ARPOK vás zve na říjnový rozvojový večer v Olomouci na téma ‚Je udržitelný rozvoj dlouhodobě udržitelný?
Koncept tzv. udržitelného rozvoje je rozpracováván již čtvrt století. Kromě jeho formulování je však také nezbytné mít vůli jej účinně prosazovat, a to jak na mezinárodní tak i na národní úrovni chybí. Je tedy na čase začít promýšlet alternativní vývojový scénář. S ním vás seznámí vedoucí Katedry rozvojových studií PřF UP Pavel Nováček.

Rozvojový večer se koná v úterý 30. října 2012 od 19 h v  ARPOKu Olomouc (Denisova 47).Další informace se dozvíte v  Letáku nebo na stránkách ARPOKu.

 

Podle Arpok.cz