Tréninkový kurz v Arménii

Evropské centrum mládeže Břeclav vám nabízí možnost absolvovat týdenní trénink v Arménii. Určený pro všechny, kdo se chtějí vzdělat na poli řešení a prevence konfliktů.

Cíle kurzu

Jedním z klíčových cílů kurzu je zvýšit povědomí účastníků o konfliktech a jejich přístupu k nim. Zjistit, jak za pomocí prevence předcházet konfliktům a jak konflikt neutralizovat použitím efektivních, nenásilných metod. Naučit se rozeznávat faktory při kterých mohou konflikty nastat a získat komplexnější přehled o jejich problematice.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro lidi ve věkovém rozmezí 18 35 let s angličtinou na komunikativní úrovni. Je nutné míti cestovní pas, který bude platit minimálně půl roku po vašem příjezdu. Termín konání je 10.-17. dubna 2017 – po celou dobu akce je nutná vaše přítomnost, jinak vám nebudou proplaceny náklady spojené s kurzem. Akce se koná v Yerevanu, Arménie. Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát YOUTHPASS.

Yerevan, autor: Serouj Ourishian, zdroj: Wikipedie

Kolik to bude stát?

Projekt je financován programem Erasmus+, bude vám zajištěno jídlo, ubytování a kurz samotný. Bude vám proplacena i doprava do výše 360 eur na cestu tam i zpět. Je ovšem třeba zaplatit účastnický poplatek ve výši 30 euro.

Jak se přihlásit?

Vyplnit tuto přihlášku do 10. března 2017.
Přečíst si tento infopack.
Sledovat e-mail a v případě, že budete vybráni, obratem zakoupit letenku.

Akce probíhá pod záštitou organizací:

Armenian Progressive Youth NGO
TeachSurfing

Zdroj: Evropské centrum mládeže Břeclav