Tréning pro pracovníky s mládeží v Tunisku

Council of Europe Youth Department spolu s Ligou arabských států pořádají tréning zaměřený na rozvoj participace mladých a demokracie. Hlavními tématy budou lidská práva, demokracie, aktivní občanství a participace.

Akce je určena pro mladé lidi do 35 let, kteří aktivně pracují v mládežnické organizaci nebo hnutí. Pracovními jazyky budou angličtina a francouzština (od účastníků se očekává znalost alespoň jednoho z jazyků). Celkem 30 účastníků bude vybráno rovnoměrně z arabských a evropských zemí.

Náplní kurzu bude seznámení účastníků s možnostmi demokratické participace mladých, tvorba projektů a výměna zkušeností v této oblasti.

Termín konání je 8.-16. prosince, přihlašování je otevřené do 31.10 zde. Veškeré náklady včetně cestovného jsou hrazeny pořadateli kurzu.

Více informací získáte na stránkách mladiinfo.com

Podle Mladiinfo.com