Touch (the) Nature – dotkni se s námi přírody

Mladiinfo ČR zve pracovníky*ce s mládeží na školení Touch (the) Nature zaměřené na vzdělávání v přírodě. To proběhne od 4. do 12. srpna 2024 v Libereckém kraji. Díky podpoře z programu Erasmus+ je účast bezplatná.

Hluboké lesy, večery u ohně a vítr ve vlasech – pokud vás láká strávit týden v krásné přírodě Jizerských hor, staňte se součástí mezinárodní skupiny účastníků*ic školení Touch (the) Nature. 

Co vás během školení čeká:

Během školení budeme společně objevovat různé metody práce s mládeží v přírodě. Prostřednictvím interaktivních her a aktivit v přírodě se seznámíte s metodami zážitkové pedagogiky, „adventure therapy“ nebo „forest bathing.“ Na vlastní kůži si vyzkoušíte například:

  • co vše je možné v přírodě zažít a jak tyto zážitky využít ve vzdělávacím procesu,
  • jak využít přírodu jako prostředí pro různorodé aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj, psychohygienu, týmovou spolupráci a další oblasti,
  • čím může být prospěšný vědomý pobyt v přírodě a hlubší propojení s přírodou,
  • jak připravit a vést kvalitní program pro mládež v přírodě.

Do školení budou zapojeni účastníci*e z České republiky, Polska, Maďarska, Nizozemí a Španělska. Program proto bude veden v angličtině. Jednotlivé programové aktivity budou vedeny metodami neformálního vzdělávání (např. hry v přírodě, výlety, diskuse), do kterých se budou účastníci*e aktivně zapojovat. Vše si proto vyzkoušíte na vlastní kůži a sami obohatíte program svými nápady.

Základní informace

Školení proběhne od 4. do 12. 8. v Oldřichově v Hájích. Budeme ubytováni v ekocentru organizace Střevlík, kde nám bude zajištěno také stravování. Jedná se o malou obec v Jizerských horách uprostřed krásné přírody, avšak bez dostupnosti větších obchodů a dalších vymožeností města. Školení je tedy vhodné pro ty, kteří si chtějí užít týden uprostřed „ničeho“ odpojeni od civilizace.

Účastníci si sami zajistí a uhradí dopravu na místo, jízdné jim bude proplaceno po skončení školení. Ostatní náklady spojené se školením (ubytování, strava, náklady za facilitátory a program) jsou plně hrazeny z programu Erasmus+ a pro účastníky*ce je tedy účast bezplatná

Podmínky účasti

Školení se mohou zúčastnit lidé starší 18 let žijící v České republice, Polsku, Maďarsku, Nizozemí nebo Španělsku. Školení je určeno pro pracovníky*ce s mládeží, tedy ty, kteří se věnují vzdělávání, a to jako profesionálové, dobrovolníci nebo mají v plánu se pracovníky s mládeží stát. 

Rádi do školení zapojíme také lidi s různými formami znevýhodnění nebo ty, kteří nemají s programem Erasmus+ žádné zkušenosti. Pokud mezi tyto lidi patříte, dejte nám vědět na e-mail eliska.nemcova@mladiinfo.cz.

Přihlašování

Více informací o školení najdete v tomto infopacku. Pokud se po jeho pozorném přečtení rozhodnete přihlásit, vyplňte tento online formulář.

Fotky: archiv Mladiinfo ČR