Studujte na česko-německém gymnáziu v Pirně

Sníte o studiu v zahraničí? Dokončili jste právě poslední rok základní školy či odpovídající rok na gymnáziu? Využijte jedinečnou možnost studovat na česko-německém gymnáziu.

O co se jedná?

Česko-německé gymnázium Friedricha Schillera v Pirně vyhlásilo dodatečné výběrové řízení na jedno místo do 10. ročníku školy. Jedná se o stipendijní místo ve dvojjazyčném, česko-německém, programu. Gymnázium zaručuje příjemné prostředí školy a individuální přístup k žákům. Škola dále slibuje skvělou přípravu na následné studium na vysoké škole. Kromě kvalitního vzdělání škola napomáhá budování nadnárodních vztahů. Více informací o bilinguálním programu najdete přímo na stránkách školy.

Ilustrační fotografie: Zdroj: pixabay.com

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou hlásit žáci, kteří ve školním roce 2018/19 ukončili poslední ročník základní školy či odpovídající ročník víceletého gymnázia. Další podmínkou je velmi pokročilá znalost němčiny.

Jak se přihlásit?

Výběrové řízení se skládá ze zaslání písemné přihlášky a znalostních testů. Testy se skládají z matematiky, německého a anglického jazyka. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho zákonných zástupců, telefonní nebo emailové spojení a adresu školy, kterou žák navštěvoval. K přihlášce je třeba přiložit kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků.

Přihlášku je poté třeba zaslat na adresu:
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland.

Deadline pro přihlášení je 1. 8. 2019.

Pro více informací o výběrovém řízením a vzdělávacím projektu samotném kontaktujte českého koordinátora Dr. Tomáše Křenka – krenek.schillergymnasium@pirna.info.

Zdroj: schillergymnasium-pirna.de