Studuj na lyceu v Dijonu nebo Nîmes!

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Francouzská strana hradí žákům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku větší část nákladů na stravu a ubytování a poskytuje většinu učebních pomůcek. Zbývající náklady (1.000 EUR za dobu 10 měsíců školního roku) hradí žák prostřednictvím svých rodičů.

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Toto řízení proběhne v následujících termínech:
1. kolo: v polovině března 2014 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka
2. kolo: v dubnu nebo květnu 2014 formou pohovoru ve francouzštině

Žáci, pro které by příspěvek 1000 EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky mohou zažádat v případě přijetí o podporu Lycejní stipendijní fond: http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/.

zdroj:http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-ke-studiu-na-lyceich-v-dijonu-a-nimes