Studium politologie a mezinárodních vztahů

Pro studenty politologie a mezinárodních vztahů, kteří chtějí svůj magisterský titul získat v zahraničí je určeno stipendium Nazarbayev University v Kazachstánu. Studenti dvouletého magisterského programu mají šanci získat stipendium a další výhody.

Katedra humanitních a sociálních věd spouští program Master of Arts in Political Science and International Relations. Výuka probíhá v angličtině a je tak určena studentům z celého světa. Program si klade za cíl vzdělávat experty v oblasti politologie a mezinárodního práva, kteří budou dále působit na národní i mezinárodní úrovni.

Dvouletý program byl vytvořen ve spolupráci s americkou University of Wisconsin-Madison a je zaměřen na komparativní politologii, mezinárodní vztahy a euroasijskou spolupráci.

Program je určen studentům z celého světa, kteří doposud získali alespoň 240 kreditů (tzn. absolvovali alespoň čtyři roky studia).

Vybraným zájemcům bude poskytnuto stipendium 400 Euro měsíčně a ubytování v univerzitním kampusu.

Přihlášky je možné podávat do 14. června 2014 na webu univerzity.

Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách programu.