Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Vzpomeňte si, kolik úsilí jste vynaložili na napsání vaší závěrečné práce. Nechcete, aby přišlo nazmar? Pokud vám přijde, že přínos vaší diplomky přesahuje stěny univerzity, přihlaste ji do soutěže Nakladatelství Academia.

Academia vyhlašuje již 5. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v ČR. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Přihlášené rukopisy budou soutěžit v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a společenské vědy.

Jaké podmínky musí rukopis splňovat?

  • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let;
  • rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena;
  • rukopis musí získat známku výborně;
  • rukopis musí být v českém jazyce;
  • rukopis nesmí být delší než 300 stran;
  • magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016.

 

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

 

Porota bude hodnotit nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů vybere vítěze do konce února 2017. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu až dubnu 2017, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

A na co se může těšit výherce?

Mezi autorem vítězné práce a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti.

Pro přihlášení vaší práce zašlete do 20.října 2016 na e-mail: bohmova@academia.cz následující:

  • doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;
  • rukopis v elektronické podobě;
  • posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);
  • písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození.

Podrobné informace k soutěži naleznete na webu nakladatelství.

Zdroj: www.academia.cz