Studenti pozor! Získejte stipendium na nejlepší světové univerzity od Bakala Foundation

Bylo studium na nějaké z nejlepších světových univerzit dlouho vaším snem? Třeba v Cambridge, Oxfordu nebo Kalifornii? Mysleli jste si, že takové univerzity jsou jen pro hrstku vyvolených, kteří si to mohou finančně dovolit? Mýlíte se. Díky nadaci Bakala Foundation a jejich stipendiu už náklady na studium na nejprestižnějších univerzitách světa nemusí být překážkou.

 

Zdroj: Archiv Bakala Foundation

Bakala Foundation již pojedenácté nabízí odhodlaným studentům finanční stipendium na studium na prestižních světových univerzitách. Jejich program Scholarship v minulosti využilo či stále využívá již 147 českých studentů, a právě vy můžete být těmi dalšími. Stipendium cílí především na studenty, kteří hledají vynikající akademickou zkušenost, která je obohatí ve směru znalostí a kontaktů, a jako bonus také jazykově a kulturně.

Pro koho je stipendium určeno?

O stipendium může požádat každý občan České republiky (nebo jedinec držící povolení k trvalému pobytu v ČR), který nepřesáhl hranici 33 let. Žadatel o stipendium musí být zároveň zájemce o ucelený bakalářský nebo magisterský program nebo jeho student.

Stipendium není nijak geograficky ani oborově omezeno. Je tedy jen na vás, zda se rozhodnete vycestovat za studiem za oceán nebo raději zůstanete v Evropě. Výběr oboru je také ve vašich rukách. Stipendium můžete získat, ať už se rozhodnete studovat fyziku, hudbu či finance.

Jak se přihlásit?

První kolo výběrového řízení se skládá z online přihlášky. Součástí přihlášky je také motivační dopis, doporučující dopis a esej v angličtině. Jedno ze tří témat esejí musíte zpracovat v maximálním rozsahu 600 slov.

V letošním ročníku jsou na výběr tato témata:

  • Jaké jsou případné výhody a problémy spojené s umělou inteligencí ve vašem oboru?
  • Zamyslete se nad konkrétním případem lokální iniciativy, která měla ve výsledku velký pozitivní dopad na jedince nebo společnost? Jak vás toto inspirovalo?
  • Představte si, že máte možnost udělat svůj vlastní TED Talk o současném největším problému ve vašem oboru. O čem byste mluvili a jaké řešení byste navrhli?

Uzávěrka pro odeslání online přihlášky je 20. dubna.

Pokud bude vaše online přihláška úspěšná, budete pozváni k ústním pohovorům, které se budou konat v září 2020.

Vzhledem k datu pohovorů nadace doporučuje studentům hlásit se o stipendium rok před samotným odesláním přihlášky ke studiu. Studentům, kteří chtějí žádat o stipendium na jejich bakalářské studium, je doporučeno žádat o stipendium v předposledním ročníku střední školy. V posledním ročníku už tím pádem mají jasno, zda stipendium obdrží, a podle toho se mohou rozhodovat ohledně přihlášek na vybrané univerzity.

Kvalita přihlášky je posuzována především podle dosavadních akademických výsledků a motivaci k dalšímu studiu. Ohled je brán také na míru potřeby finanční podpory k absolvování studia.

Máte dotaz?

Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách stipendia či výběrovém řízení, Bakala Foundation Student Hub vás zve na informační schůzku ohledně programu Scholarship. Přednáška se koná ve středu 12. února 2020 od 17 do 18.30 ve Student Hubu Bakala Foundation (Praha, Malá Strana, Tržiště 13, 4. patro). Registrace na akci je nutná.

V případě jakýchkoliv dotazů také můžete kontaktovat manažerku programu Katarínu Svitkovou (svitkova@bakalafoundation.org, +420 725 574 843) nebo PR manažerku Terezu Šritrovou (sritrova@bakalafoundation.org, +420 601 593 949).

Všem žadatelům přejeme hodně štěstí nejen při ucházení se o stipendium, ale také v budoucím studiu.

Zdroj: Bakala Foundation