Student GIS Projekt 2015

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 10. ročník soutěže jako tradičně vyvrcholí studentskou konferencí, kde se sejdou soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Student GIS Projekt 2015

Cíl projektu

Naším cílem je uspořádat soutěž bakalářských, diplomových a disertačních prací z oblasti GIS, využívajících technologie Esri a ENVI. Konference je pořádána jako putovní a v loňském roce proběhla na půdě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Letošní studentská konference, finále soutěže Student GIS Projekt 2015, je organizována ve spolupráci s ČVUT v Prazea bude se konat ve středu 23. 9. 2015. Účast na studentské konferenci je zdarma.

Kdo se může přihlásit

Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují či studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2013–2014 nebo 2014–2015.

Do soutěže budou přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou je zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Jak se bude soutěžit

Soutěžící studenti budou na konferenci prezentovat svůj projekt formou přednášky a posteru. Odborná porota vybere tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference pak vyberou tři nejlepší postery, které budou oceněny zvlášť.

Jak se přihlásit

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 5. 2015.
Do 7. 8. 2015 musí soutěžící dále zaslat závěrečnou zprávu z projektu, která bude sloužit pro sestavení sborníku z konference opatřeného ISBN. Závěrečná zpráva z projektu je rovněž považována za závaznou přihlášku na vlastní konferenci.

V sekci „Související informace“ si můžete prohlédnout I. cirkulář, který obsahuje obecné informace o programu, termínu konání konference a ohlédnutí za minulým ročníkem.

Proč se přihlásit

Důvodů, proč se přihlásit, je hned několik. Soutěžící budou mít šanci prezentovat svoji práci, poslechnout si, jaké zajímavé projekty vznikají na ostatních školách a univerzitách a samozřejmě načerpat i nové nápady a informace. Také se můžete seznámit s ostatními studenty a odborníky z oblasti GIS. Neméně lákavým důvodem je mnoho zajímavých cen od sponzorů konference.

Nejlepší práce bude možno prezentovat také na Konferenci GIS Esri v ČR, která se bude konat 3.–5. listopadu 2015 v Kongresovém centru Praha.

Závazné termíny

  • 15. 5. 2015 – Termín pro podání přihlášky na konferenci
  •   7. 8. 2015 – Termín pro přihlášení na konferenci zasláním závěrečné zprávy z projektu
  • 11. 9. 2015 – Termín pro přihlášení se na konferenci jako posluchač
  • 23. 9. 2015 – Termín konání 10. studentské konference

Ohlédnutí za minulou konferencí

Budete-li se chtít podívat, jaké studentské práce soutěžily v minulém ročníku, navštivte stránky věnované soutěži Student GIS Projekt 2013. Naleznete zde přehled výsledků, abstrakty přihlášených prací, sborník konference, fotografie z akce i náhledy vítězných posterů.

Kontakt

Vaše dotazy týkající se studentské konference ráda zodpoví Ing. Sylva Vorlová, email: studentkonf@arcdata.cz

Zdroj: http://www.arcdata.cz/akce/student-gis-projekt/