Vyjeďte studovat do USA nebo Británie s Nadací OSF

Nelákalo by vás studovat v příštím školním roce na střední škole v USA nebo ve Velké Británii? Nadace OSF otevírá již 27. ročník výběrového řízení k získání stipendijní podpory pro středoškolské studenty a studentky. Nezmeškejte tuto příležitost!

 

Nadace OSF

Nadace OSF je jednou z největších nadací v České republice, fungující již od roku 1992. Má za cíl rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a je součástí mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations. Programy, za kterými nadace stojí, jsou například Novinářská cena, Open Society House, Nenápadný půvab demokracie, a v rámci vzdělání mladých lidí poskytuje také různá stipendia. O jedno máte nyní možnost se ucházet.

Ilustrační fotografie. Autor: Free-photos. Zdroj: pixabay.com

Kdo může o stipendium žádat?

Stipendium je určeno ke studiu na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii v akademickém roce 2020/2021.

Jako uchazeči musíte splňovat tyto podmínky:

 • být občanem České republiky,
 • narodit se mezi 1. červencem 2002 a 1. červencem 2004,
 • dosahovat velmi dobrých studijních výsledků,
 • mít dobrý zdravotní stav,
 • mít znalosti angličtiny na takové úrovni, že budete schopni v ní studovat,
 • být samostatní a umět se přizpůsobit cizímu prostředí
 • a nemít za sebou studium zahraniční základní nebo střední školy s vyučovacím jazykem angličtinou delší než 6 měsíců.

Pro stipendisty do Velké Británie je potom ještě jedna podmínka:

 • předpokládaný čistý příjem rodiny za rok 2019 nesmí překročit 30 000 GBP.

Jaké programy nadace nabízí?

Můžete si vybrat ze dvou stipendijních programů. Buď můžete vyjet na roční pobyt do USA, nebo na pobyt do Velké Británie, který je dvouletý.

Pobyt v USA je možný na jedné z 86 soukromých škol, které sdružuje American Secondary Schools for International Students and Teachers. Stipendijní podpora v USA vám pokryje náklady na školné, ubytování a stravování, a to až do výše 58 000 USD.

Ve Velké Británii je pobyt možný na jedné ze 243 škol pod organizací The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference. Účastníkům bude poskytnuta stipendijní podpora pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování až do výše 35 000 GBP.

Nějaké náklady ovšem musí uhradit také rodina studenta (zejména zpáteční letenku, poplatek partnerské organizaci a do USA také vízum).

Všechny detaily k oběma programům najdete na této webové stránce.

Jak se do programu přihlásit?

Přihláška má několik kroků, vyplňovat ji můžete na této webové stránce.

Budete také potřebovat následující dokumenty:

 • doporučení učitelů (na předepsaných formulářích),
 • přihlášku na předepsaném formuláři ve dvou exemplářích,
 • poslední školní vysvědčení v anglickém jazyce (překlad nemusí být notářsky ověřen),
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku ve výši 750 Kč,
 • esej podle instrukcí v přihlášce,
 • prohlášení o příjmech.

Všechny dokumenty musíte odeslat do 10. prosince 2019 na adresu nadace.

Kde se dozvědět víc?

Pro zájemce o stipendium bude nadace pořádat informační seminář. Přijďte si poslechnout všechny podrobnosti k přihlašování a zkušenosti účastníků z minulých let na seminář, který se bude konat v úterý 5. listopadu 2019 od 16 hodin ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. Je nutné se na seminář dopředu přihlásit přes tento formulář. Vstupné je zdarma.

Zdroj: Nadace OSF