Zístejte Schwarzman stipendium pro magisterské studium v Číně

Finišujete bakaláře a chtěli byste zkusit anglického magistra ve společenskovědní disciplíně na nejlepší čínské univerzitě? Schwarzman stipendium vám k tomu může finančně pomoci.

Zdroj: Schwarzman scholarship

Schwarzman scholarship je stipendijní program reagující na geopolitické uspořádání 21. století založený A. Schwarzmanem, filantropem, spoluzakladatelem a ředitelem investiční společnosti Blackstone.

Jeho cílem je poskytnout těm nejlepším a nejperspektivnějším studentům příležitost rozvíjet své schopnosti a profesionální kontakty na jednoročním magisterském programu na Tsinghua University v Pekingu, nejlepší čínské univerzitě a TOP 25 světa.

Zároveň chce vychovat novou generaci lídrů, kteří udělají tento svět lepším místem k životu.

Schwarzman proto již investoval do stipendijního programu zhruba 100 mil. dolarů (asi 2,5 mld. Kč) a hodlá přidat dalších 300 mil. Jeho úsilí je největším soukromým charitativním počinem v historii Číny.

Cílová skupina

 • Držitelé bakalářského titulu z jakéhokoliv oboru (v případě velké odlišnosti bude potřeba toto vysvětlit v přihlášce)
 • Ve věku 18 – 29 let dne 1. srpna 2018
 • Lidé disponující vůdčími vlastnostmi nebo vůdčím potenciálem (potřeba doložit v přihlášce)

Nabízené obory stipendia

 • Mezinárodní vztahy
 • Veřejná politika
 • Ekonomika a business

Počet stipendií

 • Do 200 – z nichž je okolo 45 % věnováno USA studentům, 20 % čínským studentům a 35 % zbytku světa

Hodnota stipendia

 • Školné a studijní poplatky
 • Povinné studijní knížky a jiné materiály
 • Lenovo notebook a smartphone
 • Ubytování
 • Stravné
 • Cestovné do Pekingu
 • Studijní cestu po Číně
 • Zdravotní pojištění
 • Roční kapesné v hodnotě 3 500$ (cca 142 tis. Kč, asi 12 tis./měsíc)

Anglické požadavky (ne nerodilé mluvčí)

 • TOEFL PBT
 • TOEFL iBT
 • IELTS
 • Výjimka: Pokud jste vystudovali bakalářský obor, který se vyučoval alespoň dva roky anglicky.
 • Detailnější informace ve zdroji.

Náležitosti přihlášky

 • Vyplněná základní on-line přihláška
 • Výpis známek
 • Čtyři doporučující dopisy
  • Minimálně jeden musí pocházet od osoby, která je schopna detailně popsat vůdčí atributy kandidáta
  • Současní bakalářští studenti musí doložit minimálně jeden od své akademické instituce
 • Třífázová esej
  • Motivační dopis, do 750 slov
  • Vůdčí esej, do 750 slov
  • Tématická esej na momentální problém, do 500 slov
 • CV (max 2 str.)
 • (Silně doporučeno) Nahrání úvodního jednominutového videa
 • Komise odmítá přijímat jakékoliv další materiály.

Formální instrukce k přihlášce

 • Přihlašování běží mezi 17. 4 – 28. 9. 2017 (pro Čechy/Slováky)
 • Školní rok studia 2018/2019
 • V půlce října vybrání kandidátů do druhého rozhovorového kola na třech místech planety, kandidát se musí osobně dostavit
 • V půlce listopadu finální výběr

PS: A kdybyste uspěli, tak se klidně ozvěte autorovi článku, protože byste na této univerzitě mohli studovat spolu.

 

Zdroj: Schwarzman scholarship