Stipendium pro doktorandy v Německu

Bamberg Graduate School of Social Sciences nabízí šest míst podpořených stipendiem pro zahraniční doktorandy.  Program je určen především studentům vzdělaným v oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, ekonomie a statistiky. Místa jsou dostupná od 1.4.2013 na dobu tří let.

Studium bude zaměřeno na oblasti

  • celoživotního vzdělávání a rozvoje osobnosti
  • sociálních nerovností
  • lidského kapitálu a trhu práce
  • vládě, vládnutí a politickému chování.

Výše měsíčního stipendia činí 1 365 Euro, navíc je možné získat příspěvek pro pobyt dětí a rodiny.

Od účastníků se očekává prokazatelná výborná znalost angličtiny, k přihlášce se navíc dodává také abstrakt disertační práce, shrnutí dosavadních zkušeností s výzkumem, dvě doporučení a průvodní dopis. Uzávěrka přihlášek je 19.12., více o přihlašování se dozvíte zde.

Pro více informací navštivte stránky univerzity nebo stránky Mladiinfo.com, kde se dozvíte víc.