Stipendium od Romského vzdělávacího fondu

Romský vzdělávací fond dává vysokoškolským studentům možnost požádat si o stipendium na příští školní rok.

Learning. Autor: geralt. CCO Public Domain. Zdroj: pixabay.com

Máte-li zájem o stipendium a zajímá vás, jak dále postupovat, pročtěte si následující informace. Pro získání stipendia, musíte splnit hned několik podmínek:

  • Být studentem nebo studentkou VŠ v bakalářském, magisterském, nebo doktorantském programu. Musíte být schopni potvrdit, že již na VŠ studujete, nebo že jste byli na VŠ přijati. Stipendium vám ale bude uděleno pouze v případě, že pokračujete ve studiu (máte-li tedy již jeden Mgr. titul a budete chtít získat stipendium na Bc. studium, nebude vám vyhověno).

Prirotu při udělování stipendií budou mít lidé, kteří studují přírodní vědy, IT a inženýrství, interdisciplinární vědy, lékařské vědy a právo, a právní vědy.

Jak postupovat?

Pro zažádání si o stipendium musíte vyplnit přihlášku:

  • Vyplnit musíte osobní informace, průzkum a poté vstoupit do seznamu žádostí. Vstup do seznamu žádostí vám bude umožněn pouze poté, co budete mít vyplněny všechny položky.
  • Budete muset napsat dvě eseje, jednu ve formě motivačního dopisu – prohlášení o účelu a druhou na téma romských záležitostí. K žádosti musíte přiložit několik naskenovaných dokumentů.
  • Občanský průkaz nebo pas – (naskenovány obě strany)
  • Oficiální výpis známek (Pro VŠ studenty to je výpis za letošní rok, pro středoškolské studenty je to výpis za třetí ročník a první polovinu čtvrtého ročníku)
  • Doporučující dopis, který nesmí být napsaný nikým blízkým, rodinou a ani ostatními žadateli o stipendium). A alespoň jeden doporučující dopis, psaný registrovanou romskou organizací.

Více informací na stránkách RMUSP.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 11. května 2017.

Zdroj: romskastipendia