Stipendium Hlávkovy nadace

Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových poskytuje mimo jiné stipendia nadaným studentům a vědeckým pracovníkům pro jejich pobyt v zahraničí a příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost.

Podle  zásad se nadační příspěvky udělují studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Tzv. Cestovní stipendium je určeno studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích, významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech. Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru.

K přijetí žádosti musí žadatel doložit účel nadačního příspěvku (vědecký nebo umělecký projekt), výši žádané částky, strukturovaný životopis, dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky, doporučení představitele příslušné vysoké školy, vyplněný formulář čestného prohlášení o sociálních poměrech žadatele, k žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis, doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční, či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu, k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiložen abstrakt příspěvku, který byl přijat k prezentaci.

Žádosti o stipendia jsou projkednávány šestkrát ročně, nejbližší uzávěrka je 8.6.2012.

Více informací o  možnostech stipendií najdete přímo na stránkách nadace.
Zdroj: hlavkovanadace.cz