Konto Bariéry v roce 2000 zřídilo fond Stipendium Bariéry, který je určen středoškolákům a vysokoškolákům z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů.

Konto Bariéry

Rada Konta Bariéry rozhodla na zasedání 23. dubna o vypsání Stipendia Bariéry pro školní rok 2014/2015.

Pro koho je Stipendium Bariéry určeno?

Těžce handicapovaným studentům středních škol (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům.

Jaká je výše finančního příspěvku?

Měsíční příspěvek je vyplácen ve výši od 1000 Kč,- do výši až 4000 Kč,- na jejich konto.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení ve školním roce 2014/2015:

  • motivační dopis a stručný strukturovaný životopis
  • vyplněná přihláška
  • kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele (zpráva obsahuje diagnózu žadatele, je nejvýše rok stará, je od ošetřujícího nebo jakéhokoli odborného lékaře)
  • oboustranná kopie občanského průkazu
  • oboustranná kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP
  • potvrzení studijního oddělení, že žadatel je studentem školy. Potvrzení školy, že student byl přijat ke studiu v roce 2014/2015 nebo absolvoval  x-tý ročník 2013/2014 příslušné školy –lze získat i o prázdninách
  • osobní prohlášení o sociálních a majetkových poměrech rodiny žadatele v loňském roce. Typ nemovitosti, ve které rodina žije, vlastní-li auto či další movitý a nemovitý majetek.
  • čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium a nemá jiný zdroj příjmů, než je uvedeno v této přihlášce
  • čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení). V případě, že žadatel žije ve společné domácnosti, posuzuje se celková situace žadatele i rodiny.

Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2014.

Přihlášku je možné stáhnout na stránkách Konta Bariéry.

Kontaktní adresa:

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Melantrichova 5

110 00 Praha 1

tel. 224 214 452, 224 230 216,

fax 224 213 647

e-mail: marie.svobodova@bariery.cz

Zdroj: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Stipendium.aspx