Stipendijní fond Renesance

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí ve školním roce 2015/2016 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí.

 

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantového Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí ve školním roce 2015/2016 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí.

O nadační příspěvek se mohou ucházet nadaní mladí lidé, kteří mají zájem studovat v zahraničí:

  • střední školu;
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • i v rámci výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další).

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé bez statutu studenta ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí.

Nadační příspěvek se ve 4. otevřeném grantovém kole uděluje pouze pro období zahraničního studia v délce minimálně půl a maximálně jednoho školního roku, a to v období školního roku 2015/2016.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. listopadu 2014

Maximální výše nadačního příspěvku: není stanovena

Výše prostředků k rozdělení: min. 350 000 Kč

Pohovory s vybranými žadateli proběhnou do poloviny ledna 2015.

Výběr úspěšných uchazečů o stipendium bude v režii odborné komise složené z řad pedagogů, stipendistů zahraničních univerzit, žurnalistů a dalších expertů pod vedením filosofa, politika a pedagoga Daniela Kroupy.

Dokumenty ke stažení:

Kompletní text vyhlášení
Formulář žádosti o nadační příspěvek
Čestné prohlášení
Kritéria hodnocení
Často kladené otázky

Pro další informace se obracejte na:

Petr Veselý
programový manažer

tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

Zdroj: http://komunitninadace.cz/informace-pro-zadatele/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy/#c925