Stipendia od Krsek Foundation

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách.

O co jde?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových byl založen z důvodu podpory studia našich studentů v zahraničí. Tímto způsobem se přibližují možnosti všem vynikajícím studentům studovat technické obory, politologii, ekonomii, přírodní vědy, ale i historii na světově proslulých universitách.

Stipendia dávají možnost vysokoškolského studia i těm méně majetným. Studentská stipendia umožňuje získat uvedený nadační fond, který poskytne za určitých splněných podmínek finanční prostředky pro studium na prestižních světových univerzitách.

Stipendijní programy jsou nastaveny tak, aby pro české studenty nebyl výběr omezen jen na tuzemské školy.Problém s případným financováním studia přebírá nadační fond.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.
Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Součástí přihlášky je:

  • Životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi.
  • Informace o škole, na kterou je uchazeč přijat.
    Esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení.
  • Prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • Potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně).

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Seznam univerzit je k nahlédnutí.

Aktuálně se přijímají přihlášky!!!

zdroj:www.krsekfoundation.cz