Stipendia Jihomoravského kraje

Čeští studenti mají možnost v Jihomoravském kraji získat stipendium při studiu na střední i vysoké škole. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu nabízí finanční podporu také zahraničním studentům ze zemí mimo EU.

Stipendia pro české studenty středních škol

Talentovaní studenti středních škol v Jihomoravském kraji mají možnost získat finanční prostředky na rozšíření svých znalostí v rámci programu „Prodpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji“. Program je zaměřen na podporu nadaných studentů od prvního ročníku střední školy až po ukončení bakalářského stupně na vysoké škole.

Žáci středních škol mohou získat finance po celou dobu studia na SŠ. Podpora jim je vyplácena v podobě přímé jednorázové platby na účet, ze kterého si hradí výdaje podporující jeho sebevzdělávání.

Více informací o stipendiu pro žáky SŠ získáte na stránkách JCMM.

Stipendia pro české studenty bakalářských programů

Podpora je nadaným vysokoškolákům poskytována formou finančního daru v podobě přímé jednorázové platby na účet, ze kterého si hradí výdaje podporující jeho sebevzdělávání. Cílem tohoto stipendia je snaha nepřímo podpořit budoucí zájem studentů o setrvání v regionu při výběru zaměstnání a tudíž zúročení jejich schopnostíve prospěch domovské oblasti.

Více informací o stipendiu pro studenty VŠ získáte na stránkách JCMM.

Stipendia pro studenty doktorského studia

Soutěž o doplňková stipendia s názvem „Brno PhD talent“ nabízí doktorským studentům na univerzitách v Brně možnost získat na dobu tří let finanční podporu ve výši 10 000 Kč měsíčně.

Více informací a seznam partnerských univerzit naleznete na stránkách JCMM.

Zdroj: www.risjmk.cz/cz/talentovani-studenti/stipendia-pro-nadane-studenty/