Stipendia Harvard Academy

Harvadská akademie nabízí post- i pregraduální stipendia pro studenty sociálních oborů, zejména mezinárodních a teritoriálních studií.

Pokud se věnujete studiu sociálních oborů včetně práva a historie nebo jste v tomto oboru zítkali doktorský titul a zaměřujete se na oblasti nezápadních zemí, neváhejte a hlaste se o stipendium na Harvardu!

Stipendium je určeno na výzkumný projekt v oblasti mezinárodních a teritoriálních studií a kromě finanční podpory nabízí také odborné vedení, zázemí a přístup k potřebným zdrojům.

Své projekty a záměry mohou zájemci posílat do 1. října spolu s doporučením, motivačním dopisem, životopisem a závěrečnou prací na adresu The Academy Scholars Program
Harvard Academy for International and Area Studies
Weatherhead Center for International Affairs
1727 Cambridge Street
Cambridge, MA 02138

Více o programu se dozvíte zde.

Další možnosti studia v USA zprostředkovává Fulbright foundation.