Stážistkou v OSN

Své zkušenosti ze stáže v OSN v německém Bonnu nám zaslala Anna Chrastinová. Jak se na stáž dostala a co bylo náplní její práce? Co se na stáži naučila? To vše se dočtete v jejím příspěvku.

Po několika letech intenzivního vzdělávání v oboru Mezinárodních rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem se i já v druhém ročníku magisterského studia rozhodla, že je čas srovnat teoretické vědomosti s realitou a vyrazit na pracovní stáž do zahraničí. V souladu se svým akademickým zaměřením jsem se při výběru soustředila zejména na instituce působící v oblasti mezinárodních vztahů a humanitární a rozvojové spolupráce.

Autorka článku Anna Chrastinová
Autorka článku Anna Chrastinová

Musím se neskromně přiznat, že myšlenka na pracovní zkušenost právě z prostředí Organizace spojených národů mě provázela celým mým studiem. Nicméně nikdy jsem tak úplně nevěřila, že bych mohla obstát v konkurenci dalších stáže-chtivých studentů světa. Nakonec ovšem zvítězilo staré známé „za zkoušku nic nedám“ a prostřednictvím webových stránek dobrovolnického programu OSN – United Nations Volunteers (UNV) jsem objevila nabídku perfektní pracovní stáže v německém Bonnu. A vyplatilo se. Vedle odhodlání byla však potřeba také notná dávka trpělivosti, jelikož výběrové řízení a s tím spojený administrační proces trval 5 měsíců.

Hordy administrativy, kterými je OSN pověstná, mě zastihly již v předodjezdové fázi. Tisk, podpis, scan, odeslat… tisk, podpis, scan, odeslat… A tak stále dokola. Po zdánlivě nekončícím kolotoči vyřizování, papírování a potvrzování všech možných dokumentů jsem se nakonec jedno zářijové ráno po desetihodinové cestě autobusem ocitla se dvěma obrovskými kufry v bývalém hlavním městě tehdejšího Západního Německa. Bonn je krásné, mezinárodní město počtem obyvatel srovnatelné s Brnem. Přestože hlavní město se v roce 1990 přesunulo do Berlína, sídlí zde stále několik vládních úřadů. Prázdné budovy po přesunutých institucích posloužily mezinárodním organizacím, stejně jako i OSN, která sídlí v budově bývalého parlamentu.

Cesta do práce na kole podél Rýna
Cesta do práce na kole podél Rýna

Hlavním posláním UNV je podpora dobrovolnictví v rámci které vysílá mezinárodní dobrovolníky do mírových misí a rozvojových programů OSN po celém světě. Stejně jako ostatní agencie OSN i UNV nabízí každoročně několik pracovních stáží pro studenty vysokých škol. Existuje však jeden zásadní problém, kterému čelí stážisté v systému OSN. Pracovní stáže totiž nejsou finančně ohodnoceny a prostředky pro realizaci stáže si tak studenti musí hledat sami. V mém konkrétním případě byla stáž hrazena z finančních prostředků projektu UP PSTROS, který je zaměřen na zvyšování uplatnitelnosti studentů rozvojových studií.

Během své stáže jsem se věnovala zejména výzkumu a analýze zdrojů pro publikaci State of the World’s Volunteerism Report 2015 a logistickému zajištění workshopů pro mezinárodní dobrovolníky, kteří se jejich prostřednictvím připravovali na mise v rozvojových zemích. Pracovní prostředí v UNV je nesmírně motivující, možná i díky tomu, že kolektiv je velmi mladý a různorodý. Díky tomu jsem během těchto tří měsíců nejen procvičila běžnou i oficiální komunikaci v angličtině a ve francouzštině, ale také jsem měla možnost pracovat s lidmi s velmi odlišným kulturním pozadím. Velkou výhodou byla také možnost zúčastnit se partnerského fóra a setkání s náměstkem generálního tajemníka OSN Janem Eliassonem.

Stáž v UNV, či jiných agenciích OSN bych určitě doporučila všem, kteří se chtějí zabývat problematikou mezinárodní spolupráce. Člověk získá skvělé zkušenosti (které se při následném hledání práce určitě neztratí), nová přátelství, příležitost pro zlepšení svých jazykových schopností a další nedocenitelné výhody.

Pracovní nasazení
Pracovní nasazení
Výhled z kanceláře
Výhled z kanceláře
Partnerské fórum
Partnerské fórum

Anna Chrastinová