Stáže ve společnosti AT&T

Zajímáš se o informační technologie, správu sítí, či využití mobilních sítí v praxi? Zapoj se do programu společnosti AT&T, který tě seznámí s reálnými situacemi z oblasti informačních technologií.

Brněnská pobočka společnosti AT&T, přední komunikační holdingová společnost, v letošním roce v rámci svého tréninkového centra opět nabízí středoškolským studentům možnost nahlédnout pod pokličku bezpečnosti v informačních technologiích, správy sítí a nově též podpory mobilních sítí v praxi.

O projektu:

Program je společným projektem brněnských specialistů společnosti AT&T, který vznikl před třemi lety a jehož hlavním cílem je seznámit vybrané studenty s reálnými situacemi z oblasti informačních technologií. Úspěšný loňský pilotní projekt, který proběhl ve spolupráci s brněnskou Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví se tak letos na podzim dočká dalšího pokračování.

Společnost AT&T nabízí v České republice řadu pracovních pozic, jež jsou vhodné právě pro absolventy středních škol se zaměřením na informační technologie.

„Naše společnost se pravidelně účastní veletrhů pracovních příležitostí a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že studenti oceňují právě možnost praxe během studia na škole,“ říká Ladislav Venc, Global Resourcing Manager společnosti AT&T v ČR.

O průběhu stáže:

AT&T navázalo spolupráci s brněnskou Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví především kvůli jejímu studijnímu zaměření. Podmínky přijetí ke stáži přitom mají středoškolští studenti podobné jako jejich kolegové z vysoké školy.

„Klademe důraz především na kvalitu uchazečů, nikoliv na kvantitu. I u zájemců ze střední školy budeme přihlížet k jejich studijním výsledkům a dále je budeme hodnotit na základě osobních pohovorů,” vysvětluje dále Ladislav Venc.

Nejlepší vybrané uchazeče pak čeká pětiměsíční stáž, kde v rámci jednotlivých kurzů absolvují praktické kurzy na témata věnující se informačním technologiím, které povedou zkušení odborníci ze společnosti AT&T.

Stáž probíhá jednou za dva týdny ve čtyřhodinových blocích. Součástí stáže je také závěrečná zkouška, která věrně simuluje řešení reálného problému v praxi. Student, který úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží od AT&T certifikát o absolutoriu a písemné hodnocení celkového průběhu stáže. K takovému certifikátu přihlížejí i personalisté společnosti AT&T při náboru nových zaměstnanců. Několik absolventů loňského pilotního programu dokonce rozšířilo zaměstnanecké řady brněnské pobočky.

Kontakty:

V případě zájmu o více informací o projektech pro studenty společnosti AT&T se neváhejte obrátit na Lenku Aliapuliu na aliapuliu@fleishman.com

Více o společnosti AT&T Inc. a produktech a službách které poskytuji dceřiné společnosti a pobočky AT&T, jsou k dispozici na http://www.att.com/aboutus. Novinky můžete sledovat také na blogu www.attpublicpolicy.eu, Twitteru @ATT, Facebooku: http://www.facebook.com/att a YouTube: http://www.youtube.com/att. Také je možnost kontaktovat

Zdroj: Lenka Aliapuliu – aliapuliu@fleishman.com