Stáže v institucích EU

Evropský hospodářský a sociální výbor nabízí placené stáže pro absolventy vysokých škol. Cílem stáže je seznámit účastníky s prací EHSV a s působením v multikulturním prostředí. Stážisté budou působit přímo v sídle EHVS v Bruselu a pomáhat především s administrativou a překlady.

Délka stáže je 5 měsíců, nejbližší možný termín začítá 16. února 2013. Vybraní účastníci budou dostávat přibližně 1000 Euro měsíčně na pokrytí nákladů spojených s pobytem v Bruselu.

Podmínkou je alespoň bakalářský stupeň studia, znalost angličtiny nebo francouzštiny a doložení potřebných dokumentů včetně lékařského potvrzení.

Uzávěrka přihlášek pro nejbližší termín je 30. září. Podrobnější informace, pravidla a přihlášku získáte přímo na stránkách EHSV nebo na webu Mladiinfo.com