Stáže v Evropském parlamentu

Získejte možnost dozvědět se něco více o Evropském parlamentu! V rámci generálního sekretariátu je zájemcům nabízeno několik druhů stáží.

European-Parliament-S

Cílem je umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit je
s činností Evropské unie, zejména s prací Evropského parlamentu.

Stáže jsou určené pro státní příslušníky některého z členských států EU nebo země kandidující
na přistoupení k Evropské unii. Účastník musí být v den zahájení stáže starší 18 let.

Stáže, na které se lze hlásit:

  • stáž pro držitele vysokoškolského diplomu – s obecným zaměřením nebo se zaměření na žurnalistiku (Schumanovo stipendium)
  • vzdělávací stáže
  • program stáží pro osoby se zdravotním postižením
  • překladatelské stáže pro absolventy vysokoškolského studia
  • vzdělávací překladatelské stáže
  • konferenční tlumočníci

Více informací k jednotlivým stážím, termínům a podmínkám k přijetí včetně on-line přihlášek naleznete na oficiálních stránkách Evropského parlamentu.

 
423px-Europarl_logo.svg

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu

Zdroje obrázků:
http://probonojournal.com/wp-content/uploads/2014/12/European-Parliament-S.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament